އައިޖީއެމްއެޗްގެ ސީލިންގު ބައެއް ވެއްޓި ކުއްޖަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ

އައިޖީއެމްއެޗްގެ ސީލިންގުން ބައެއް ވެއްޓި ކުޑަ އަންހެން ކުއްޖަކަށް މިއަދު އަނިޔާވެއްޖެ އެވެ.


މަންޒަރު ދުށް މީހަކު "މިހާރު" އަށް ކިޔައިދެމުން ބުނީ އެ ހާދިސާގައި ވެއްޓުނީ އައިޖީއެމްއެޗް އައިސީޔޫ ކައިރީގައި ހުންނަ ވެއިޓިން އޭރިއާގެ ސީލިންގުން ބައެއް ކަމަށެވެ. ސީލިންގުގެ ބައެއް ނައްޓާލައިގެން ވެއްޓިފައި ވަނީ ވާރޭ ވެހި ސީލިންގް ފޯވުމުން ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ.

އެވަގުތު އެތަނުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ތިބި ކަމަށް ވެސް އޭނާ ބުންޏެވެ. އަދި ސީލިންގުގެ ބައެއް ވެއްޓި އުމުރުން 14 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކަށް އަނިޔާވެފައިވާ ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ.

އައިޖީއެމްއެޗްގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލް ވިދާޅުވީ އެ ހޮސްޕިޓަލްގައި އެފަދަ ކަމެއް ހިނގައިގެން އުޅޭ ކަމަށެވެ. އަދި އެ ހާދިސާގައި ސީލިންގުގެ ބައެއް ކުޑަ ކުއްޖެއްގެ ގައިގައި ޖެހިފައިވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"އެކަމަކު، އެ ކުއްޖާ އަށް ބޮޑު އަނިޔާއެއް ނުވޭ،" މީޑިއާ އޮފިޝަލް ވިދާޅުވި އެވެ.

މި ހާދިސާ ހިނގި ގޮތް އިތުރަށް ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށް ވެސް އައިޖީއެމްއެޗުން ބުންޏެވެ.