އައްޑޫގެ އޮޕަރޭޝަންގައި 15 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

އާ އަހަރާ ދިމާކޮށް، އައްޑޫގައި ފުލުހުން އިއްޔެ ހިންގި އޮޕަރޭޝަނުގައި 13 ފުޅި ބަނގުރާ ހޯދައި، އެކި ތުހުމަތުތަކާ ގުޅިގެން 15 މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.


ފުލުހުން މިއަދު ބުނިގޮތުގައި އިއްޔެ ހެނދުނުން ފެށިގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އޮޕަރޭޝަނުގައި ވަލުތެރެ އާއި ފަޅުގެތައް ބަލައި ރާ ކައްކަން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ތިން ތަނެއް ވަނީ ހޯދައިފަ އެވެ. އަދި އެ ތަންތަނުން ވަނީ، ކައްކާފައި ހުރި، 500 އެމްއެލްގެ 12 ފުޅި ބަނގުރަލާއި ފަސް ލިޓަރުގެ އެއް ފުޅި ބަނގުރާ ފެނިފަ އެވެ.

ހަމަ މި އޮޕަރޭޝަނުގައި ފުލުހުން ވަނީ، ރަށު ތެރޭގެ އަމާންކަން ގެއްލޭގޮތަށް އުޅުނު 13 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފަ އެވެ. އެކަމަކު އެ މީހުންނާ ބަނގުރަލާ ގުޅުން ހުރި ކަމެއް ނޭނގެ އެވެ.

ހިތަދޫގެ ފަޅު ގެއެއްގައި ބަނގުރާ ކައްކަން ތައްޔާރުކޮށްފައި

އޭގެ އިތުރުން ހިތަދޫގެ ފިހާރައަކަށް ގެއްލުން ދިން ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި، ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ވެސް ފުލުހުން ބުންޏެވެ.

"ޖުމްލަކޮށް އައްޑޫ ސިޓީގެ ހުރިހާ ރަށެއްގެ ވެސް އާއްމު ހާލަތު ރަނގަޅު،" ފުލުހުން ބުންޏެވެ.

އާ އަހަރާ ގުޅުވައިގެން މާލޭގައި ވެސް ފުލުހުން ވަނީ ހާއްސަ އޮޕަރޭޝަނެއް ހިންގާފަ އެވެ. މި އޮޕަރޭޝަނުގެ ދަށުން ބަނގުރަލާއެކު މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފައި ވެ އެވެ.