ފަނޑިޔާރުން އައްޔަން ކުރަނީ ހާމަކަން ބޮޑުކޮށް، އުސޫލާ އެއްގޮތަށް: ޖޭއެސްސީ

ފަނޑިޔާރުން އައްޔަން ކުރަމުން ދަނީ ހާމަކަން ބޮޑު ގޮތެއްގައި އަދި އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް ކަމަށް ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީި) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.


އެ ކޮމިޝަނުން އެގޮތަށް ބުނީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކަމަށް ކުރިމަތިލެއްވި ބޭފުޅަކު އެ މަގާމަށް ޝަރުތު ހަމަނުވާ ކަމަށް ޖޭއެސްސީން ނިންމާފައިވާތީ، އެކަމުގައި ޖޭއެސްސީގެ އިންސާފުވެރިކަމާ މެދު ސުވާލު އުފެދޭ ކަމަށް އޭނާ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ވިދާޅުވެފައިވާތީ އެވެ.

އެކަމާ ގުޅިގެން، ޖޭއެސްސީން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ވަނީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކަމަށް ކުރިމަތިލެއްވި ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން، ޝޯޓް ލިސްޓް ކުރި ބޭފުޅުންގެ ތެރޭގައި އޭނާ ނުހިމެނޭ ކަމަށާއި އަދި ފަނޑިޔާރު ކަމަށް ކުރިމަތިލާއިރު ސޯޝަލް މީޑިއާގެ ވަސީލަތްތައް ބޭނުން ކުރާ ނަމަ އެކަން ފާހަގަ ކުރަން ޖެހޭއިރު، އެކަން އޭނާ ފާހަގަ ކުރައްވާފައި ނެތް ކަމަށެވެ. އެކަމަކު، އެ ކޮމިޝަނުން ބެލި ބެލުމުން އޭނާ ސޯޝަލް މީޑިއާ ބޭނުން ކުރައްވާ ކަން ފާހަގަވި ކަމަށް އެ ބަޔާނުގައިވެ އެވެ. އެހެންވެ، އޭނާ ޝޯޓް ލިސްޓް ނުވީ ކަމަށް ވެސް ޖޭއެސްސީން ބުނެ އެވެ.

ބަޔާނުގައިވާ ގޮތުން ޖޭއެސްސީން ފަނޑިޔާރުން އައްޔަން ކުރަނީ ގާނޫނުތަކާ އެއްގޮތަށް އެ ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތަކުގެ ދަށުންނެވެ. އަދި އެކަން ކޮމިޝަނުން ކުރަނީ ހާމަކަން ބޮޑު ގޮތެއްގައި އަދުލުވެރިކަމާ އެކު ކަމަށް ވެސް އެ ބަޔާނުގައިވެ އެވެ.