އީސީ އަށް ރައީސް އިސްކަންދެއްވި ލިސްޓުގެ ކުރީގައި އަކްރަމް

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރު ކަމަށް ކަނޑައަޅަން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް އިސްކަން ދެއްވި ލިސްޓުގައި އެ ކޮމިޝަންގެ ނައިބަކަށް މިހާރު ވެސް ހުންނެވި އަކްރަމްގެ ނަން ހިމަނުއްވައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވައިފި އެވެ.


މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު ވަނީ އީސީގެ މެމްބަރުކަމަށް އައްޔަންކުރައްވަން ފޮނުއްވި ނަން މަޖިލީހުގައި އިއްވަވައި ދިރާސާކުރަން މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީ އަށް ފޮނުއްވައިފަ އެވެ. އަކްރަމްގެ އިތުރުން އެ ލިސްޓުގައި ދެން ހިމެނިވަޑައިގަންނަވަނީ އީސީގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އަހްމަދު ފަޔާޒާއި ހަނީފާ ޚާލިދުގެ އިތުރުން އަހްމަދު މަންސޫރެވެ.

އީސީ އަށް މެމްބަރަކު ހޮވަނީ ނައިބު ރައީސްގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި އަކްރަމްގެ ދައުރު ހަމަވާތީ އެ މަގާމަށެވެ.

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައި ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރަކަށް އައްޔަންކުރެއްވި އަކްރަމަކީ 2018 ގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވެސް އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވި އެއް މެމްބަރެވެ. އިންތިޚާބާ ގުޅޭ ގޮތުން މީޑިއާ އަށް މައުލޫމާތު އާއްމު ކުރެއްވުމުގައި ވެސް އުޅުއްވީ އަކްރަމެވެ. ރިޔާސީ އިންތިޚާބު އޮޅުވާލި ކަމުގެ ތުހުމަތާ އެކު ބިރުދެއްކުމާއި މަރުގެ އިންޒާރު ދޭން ފެށުމުން އެ ދުވަސްކޮޅު ރާއްޖެ އިން ބޭރުގައި ވެސް އުޅުއްވަން ޖެހިވަޑައިގަތެވެ. އެ ތުހުމަތުތައް ދޮގުކުރައްވައި އޭނާ ވިދާޅުވެފައި ވަނީ، އިންތިޚާބުގެ ހުރިހާ ކަމެއް ވެސް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައި ވަނީ ހަމަހަމަކާއި އިންސާފުން ކަމަށާއި އިންތިޚާބު އޮބްޒާވްކުރި ބައިނަލްއަގުވާމީ ޖަމިއްޔާތަކުން ވެސް އެކަން ބަލައިގަނެފައިވާ ކަމަށެވެ.

ފަޔާޒަކީ ވެސް މީގެ ކުރިން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގައި އުޅުއްވި ބޭފުޅެކެވެ. އޭނާ މި ފަހުން އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ މަގާމަށް ވެސް ކުރިމަތިލެއްވި އެވެ. އެކަމަކު މަޖިލީހުން އޭނާގެ ނަން ފާހެއް ނުވި އެވެ.