ރަށްރަށަށް މީހުން އަރައި ފޭބުން ކައުންސިލަކަށް މަނައެއް ނުކުރެވޭނެ: އެލްޖީއޭ

ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި ރަށްރަށަށް އަރައި ފޭބުން ކައުންސިލްތަކަށް މަނާ ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ލޯކަލް ކައުންސިލް އޮތޯރިޓީ (އެލްޖީއޭ) އިން އިއްޔެ ބުނެފި އެވެ.


އެލްޖީއޭ އިން ނެރުނު ބަޔާނުގައި ބުނީ، ރަށްރަށަށް މީހުން އަރައި ފޭބުން ކައުންސިލްތަކުން މަނާކުރާ ކަމުގެ ޝަކުވާ ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ. އެހެންވެ އެގޮތަށް އެކަންތައް ނުކުރަން ކައުންސިލްތަކުގެ ބެލެނިވެރި ފަރާތް ވަނީ އަންގައިފަ އެވެ.

ރާއްޖެއިން ފުރައިގެން ދިއުމާއި ރާއްޖެއިން އެނބުރި އައުމާއި ރާއްޖޭގައި ހުރުމާއި ރާއްޖޭގެ އެކި ތަންތަނަށް ދަތުރުފަތުރުކޮށް އުޅުމުގެ މިނިވަންކަމަކީ ރާއްޖޭގެ ގާނޫނުއަސާސީން ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ ހައްގަކަށް ވީހިނދު، އެ ހައްގު ނުވަތަ މިނިވަންކަމުގެ އެއްވެސް މިންވަރެއް ހިފެހެއްޓޭނީ މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ގާނޫނަކުން ކަމަށް ބުނެފައި ވެ އެވެ. ދަތުރުކުރުން ހުއްޓުވުމާއި ކޮންޓްރޯލްކުރުން ނުވަތަ އެފަދައިން ދަތުރުކުރުމުގައި ހާއްސަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅުމަކީ އާއްމު ސިއްހަތު ރައްކާތެރިކަމުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން ޑިރެކްޓާ ޖެނެރަލް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތުގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.

"ވީމާ، ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގައި ނިންމުންތައް ނިންމުމަށް ގާނޫނީގޮތުން ބާރު ލިބިދީފައިވާ ފަރާތުން، އެއްވެސް ރަށަކަށް މީހުން އަރައި ފޭބުން މަނާކުރުން ފަދަ އެއްވެސް ނިންމުމެއް ނުނިންމާހާ ހިނދަކު، ކައުންސިލްތަކުން އަމިއްލަފުޅަށް އެފަދަ ނިންމުންތައް ނުނިންމެމުމަށް ދަންނަވަމެވެ،" ބަޔާނުގައި ބުންޏެވެ.

ލޯކަލް ޓޫރިޒަމްގެ ވިޔަފާރިކުރާ ބައެއް ރަށްތަކުން ވަނީ، ވަގުތީގޮތުން ޓޫރިސްޓުން ނުގެންނަން ނިންމައިފަ އެވެ. އެހެންވެ އެކަމާ ގުޅޭ ގަރާރެއް ފާސްކޮށް، ކުރިއަށް އޮތް 14 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެއްވެސް ބޭނުމެއްގައި ރަށްރަށަށް ގެސްޓުން ގެނައުމަކީ މަނާކަމެއްގެ ގޮތުގައި އެ ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލްތަކުން ކަނޑައަޅާފައި ވެ އެވެ.

ކޮވިޑް-19 އަކީ ދުނިޔޭގައި ފެތުރެމުންދާ ބަލިމަޑުކަމެއްގެ ގޮތުގައި ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާއިން ކަނޑައެޅުމުން، ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ވެސް ވަނީ ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޕަބްލިކް ހެލްތު އެމަޖެންސީ އިއުލާނުކޮށްފަ އެވެ.

އެއާއެކު، ޑިރެކްޓާ ޖެނެރަލް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތު، މައިމޫނާ އަބޫބަކުރަށް ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ބާރުގެ ދަށުން، ރިސޯޓްތަކުން ރަށްރަށަށް ދަތުރުކުރުން މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހުން ފެށިގެން 14 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް މަނާކޮށްފައި ވެ އެވެ.

ޗައިނާގައި ފެތުރި 157 ގައުމަށް ފެތުރިފައިވާ ކޮވިޑް-19 ބަލީގެ 13 މީހަކު ރާއްޖެއިން ވެސް ފެނިފައި ވެ އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ޓޫރިސްޓުންނާއި ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިންނެވެ. ދުނިޔޭގެ އެކި ގައުމުތަކުން 169،610 މީހަކަށް ކޮވިޑް ޖެހިފައިވާއިރު އޭގެ ތެރެއިން 77،776 މީހުން ވަނީ ބަލިން ރަނގަޅުވެފަ އެވެ. މަރުވެފައިވާ މީހުންގެ އަދަދު އުޅެނީ 6،518 ގަ އެވެ.