ކޮވިޑް-19: ދުވަސްވީ މީހުން ރަޖިސްޓްރީ ވާން ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީން އެދެފި

ދުނިޔޭގައި މި ވަގުތު ހަލުވިކަމާ އެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް-19 އިން އެންމެ ބޮޑަށް އަސަރު ކުރަނީ ދުވަސްވީ މީހުން ކަމަށް ވާތީ، އުމުރުން 65 އަހަރަށް ވުރެ މަތީގެ މީހުން ރަޖިސްޓްރީ ވާން ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީން މިއަދު އެދިއްޖެ އެވެ.


މިނިސްޓްރީން ބުނީ އެތަނުން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަނީ ދުވަސްވީ މީހުންގެ މައުލޫމާތު އެއްކުރަން ކަމަށެވެ. އޮންލައިންކޮށް ފޯމެއް ފުރަން މިނިސްޓްރީން އެދިފައިވާ އިރު، މިނިސްޓްރީއާ އެކު ހިއްސާ ކުރާ އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް އެހެން ފަރާތްތަކަށް ހިއްސާ ނުކުރާނެ ކަމަށް ވެސް ބުނެފައި ވެ އެވެ. މި މައުލޫމާތު ބޭނުން ކުރާނީ އެމަޖަންސީ ހާލަތެއް ދިމާވެއްޖެ ނަމަ، އެ ވަގުތެއްގައި ފޯރުކޮށްދޭން ޖެހޭ ހިދުމަތްތައް ދޭން އެކަނި ކަމަށް މިނިސްޓްރީން ބުނެ އެވެ.

ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީން މިއަދު ކުރި ޓްވީޓެއް

އެ މީހެއްގެ ނަމާއި އުމުރާއި އައިޑީކާޑު ނަންބަރާއި ދާއިމީ އަދި ވަގުތީ އެޑްރެސްގެ އިތުރުން ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީން ހޯދަން ބޭނުން ވަނީ، ސިއްހީ މައްސަލައެއް ހުރިތޯ އެވެ. އަދި އެ މީހެއްގެ ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތާއި އެ މީހަކު އުޅެނީ އާއިލާއާ އެކު ނުވަތަ އެހެން ގުޅުމެއް އޮންނަ ބަޔަކާ އެކު ނުވަތަ އެކަނި ކަމަށެވެ.

ވީހާ ވެސް ގިނަ ބަޔަކު މި ފޯމު ފުރަން މިނިސްޓްރީން އެދިފައި ވެ އެވެ.

މި މަހު ކުރީކޮޅު ކޮވިޑް-19 ރާއްޖެއިން ފެނުމުން، ރާއްޖެ އޮތީ ސިއްހީ ނުރައްކަލުގެ ކުއްލި ހާލަތެއްގައި ކަމަށް ސަރުކާރުން ވަނީ އިއުލާންކޮށްފަ އެވެ. ފަރުވާއެއް ހޯދިފައި ނުވާ މި ބަލި ފެތުރުން މަދުކުރުމަށްޓަކައި އެޅޭނެ އެންމެ އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅުތަކަކީ އެމީހެއްގެ އަމިއްލަ ސާފުތާހިރުކަން ބެލެހެއްޓުމާއި އެއްވެ އުޅޭ ތަންތަނަށް ނުދިއުމެވެ. މި މަގްސަދުގައި ސްކޫލްތަކާއި ސަރުކާރު އޮފީސްތަކުގެ އިތުރުން ޖިމް ފަދަ ތަންތަން ވެސް ސަރުކާރުން ވަނީ ބަންދުކޮށްފަ އެވެ. މިހާތަނަށް މި ބައްޔަށް 13 މީހަކު ރާއްޖެއިން ޕޮޒިޓިވްވި ނަމަވެސް އެ އެންމެންނަކީ ޓޫރިސްޓުންނާއި ރިސޯޓު މުވައްޒަފުންނެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ފަސް މީހަކު މިހާރު ވަނީ ބަލިން ރަނގަޅުވެފަ އެވެ.