ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެެން ޗައިނާއިން އެޅި ފިޔަވަޅުތަކަށް ޝާހިދު ތައުރީފް ކުރައްވައިފި

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ޗައިނާ ސަރުކާރުން އަޅަމުން ގެންދާ ފިޔަވަޅުތަކަށް ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު ތައުރީފް ކުރައްވައިފި އެވެ.


ދުނިޔޭގައި ހަލުވިކަމާ އެކު ފެތުރެން ފެށި ކޮވިޑް-19 އެންމެ ފުރަތަމަ ހަލުވިކަމާ އެކު ފެތުރެން ފެށީ ޗައިނާގަ އެވެ. އެކަމަކު މިހާރު އެ ގައުމުގައި އެ ވައިރަސް އެއްކޮށްހެން ވަނީ ކޮޮންޓްރޯލް ކުރެވިފަ އެވެ.

ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޝާހިދު ޗައިނާގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ވަންގް ޔީ އާ ގުޅުއްވައި އިއްޔެ ކުރެއްވި މަޝްވަރާތަކުގައި ޗައިނާގެ ރައީސް ޝީ ޖިންޕިން އާއި އެ ގައުމުގެ ސަރުކާރުން ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން އަޅަމުން ދިޔަ ފިޔަވަޅުތަކަށް ތައުރީފް ކުރެއްވި ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުންޏެވެ. އަދި ރާއްޖެއިން މިހާރު އަޅަމުންދާ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތަކާ ބެހޭގޮތުންނާއި އިގްތިސާދަށް ކުރިމަތިވަމުންދާ ގެއްލުންތަކާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ވެސް ވަންގްއަށް އެރުއްވި ކަމަށް ވެސް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުންޏެވެ.

މީގެ އިތުރުން ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ޗައިނާ އިން ރާއްޖެއަށް ދީފައިވާ އެހީތަކަށް ވެސް ޝާހިދު ޝުކުރު އަދާ ކުރެއްވި ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުންޏެވެ.

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ޗައިނާ އިން ވަނީ އިމަޖެންސީ ހާލަތްތަކުގައި ބޭނުންކުރާ ސަމާނާއި ބައެއް ބާވަތުގެ ބޭސްތައް ރާއްޖެއަށް ހަދިޔާކޮށްފަ އެވެ.

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި ރާއްޖެއިން އެންމެ ބޮޑަށް ގުޅުން ބަދަހިކުރި ޗައިނާގެ އެހީގައި ރާއްޖޭގައި ބޮޑެތި މަޝްރޫއުތަކެއް ވަނީ ހިންގައިފަ އެވެ. އެގޮތުން ހުޅުލެ އާއި މާލެއާ ދެމެދު އަޅާފައިވާ ބްރިޖުގެ އިތުރުން އިތުރު ގިނަ މަޝްރޫއުތަކެއް ވެސް ޗައިނާ ސަރުކާރުގެ ހިލޭ އެހީ އާއި ލޯނު އެހީގެ ދަށުން ވަނީ ހިންގައިފަ އެވެ.