ވައްކަމުގެ ތުހުމަތަށް މީހަކަށް އަނިޔާކޮށް ގަންހިންގުވި ފަސް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ރ. ހުޅުދުއްފާރުގައި ފިހާރައަކުން ވައްކަން ކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި މީހަކަށް އަނިޔާކޮށް ގަންހިންގުވި މައްސަލައެއްގައި އިއްޔެ ފަސް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.


ފުލުހުން ބުނީ 18 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކު ވައްކަން ކުރި ކަމަށް ބުނެ އޭނާ ގަންހިންގުވި މައްސަލަ އެތަނަށް ރިޕޯޓުކޮށްފައި ވަނީ އަންގާރަ ދުވަހު ކަމަށެވެ. އަދި މި ކަމުގައި ބައިވެރިވީ 24 އަހަރުގެ ދެ ފިރިހެނަކާއި 25 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކާއި 30 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކާއި 32 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުންޏެވެ. އޭގެ ތެރެއިން 24 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކާއި 25 އަހަރުގެ މީހާ ތަހުގީގަށް ބަންދުކޮށްފައި ބަހައްޓަން ފަސް ދުވަސް މިއަދު ކޯޓުން ދީފައިވާއިރު ދެން ހުރި ތިން މީހުންގެ ބަންދަށް ހަތް ދުވަސް ދީފައިވެ އެވެ.

ވައްކަން ކުރި ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހާ ގަން ހިންގުމުގެ ކުރިން، އެ ރަށުގައި މީހުން ނޫޅޭ ސަރަހައްދަކަށް ގެންގޮސް އަނިޔާކޮށް ބޮލުން ބައެއް ބާލައި، އޭނާގެ ފޯނު މޫދަށް އެއްލާލި ކަމަށް ފުލުހުން ބުންޏެވެ. އަދި އެ މީހާ ބަރަހަނާކޮށް، ބޮކްސާގައި އެކަނި ބަހައްޓައިގެން ރަށު ތެރޭ ހިންގި ކަމަށާއި އެ ހާލަތުގައި އޭނާގެ އާއިލާ ކައިރި އަށް ގެންދިޔަ ކަމަށް ވެސް ވެ އެވެ.

މި ހާދިސާ ފުލުހުން އަންނަނީ އިތުރަށް ތަހުގީގު ކުރަމުންނެވެ.

ތަފާތު އެކި ތުހުމަތުގައި މީހުންނަށް އަނިޔާކޮށް، ގަންހިންގުމުގެ މައްސަލަތައް މީގެ ކުރިން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވެ އެވެ. މިފަދަ އަމަލުތަށް ހިންގުމުގެ ބަދަލުގައި، ފުލުހުންނަށް ރިޕޯޓުކުރަން އެތަނުން ވަނީ މީގެ ކުރިން އެދިފަ އެވެ.