ސިންގަޕޫރާއި ތައިލެންޑުގެ އަމިއްލަ ބަޔަކު ޕީޕީއީ އާއި ޓެސްޓް ކިޓް ރާއްޖެ އަށް ހަދިޔާކޮށްފި

ކޮވިޑް-19 އާ ދެކޮޅަށް ރާއްޖޭގައި ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތަށް އެހީވުމަށް، ތައިލެންޑާއި ސިންގަޕޫރުގެ ހެޔޮ އެދޭ ފަރާތްތަކުން ރާއްޖެއަށް މެޑިކަލް ސާމާނުތަކެއް ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.


މި ތަކެތި ރާއްޖެ ގެނައީ ރޭ ރާއްޖެ އައި މޯލްޑިވިއަންގެ ކާގޯ ފްލައިޓެއްގަގަ އެވެ.

ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުނީ މި ތަކެތީގެ ތެރޭގައި ޓެސްޓު ކިޓާއި ޕާސަނަލް ޕްރޮޓެކްޓިވް އިކުއިޕްމަންޓް (ޕީޕީއީ) ކިޓް ހިމެނޭ ކަމަށެވެ.

މި ތަކެތީގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ސިންގަޕޫރުގެ ޓެމަސެކް ފައުންޑޭޝަނުން ހަދިޔާކުރި 5،000 ޓެސްޓް ހެދޭ 25 ޓެސްޓް ކިޓާއި، ތައިލެންޑްގެ ޓްރެވަލް އެޖެންޓެއް ކަމަށްވާ މޯލްޑިވްސް ޓްރެވަލް އެކްސްޕާޓް ކޮމްޕެނީގެ ކޮންސަލްޓިން މެނޭޖަރު ތިޓިތިޕް ތަންޔަކުލްތިޕް ހަދިޔާކުރެއްވި 200 ޕާސަނަލް ޕްރޮޓެކްޓިވް އިކުއިޕްމަންޓް (ޕީޕީއީ) އާއި، އިތުރު 300 ޕީޕީއީ ކިޓް ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުންޏެވެ.

މީގެ އިތުރުން ވެސް ސިންގަޕޫރުން ހަދިޔާކުރާ އިތުރު ބައެއް ސާމާނު އަންނަ ހަފުތާގައި ރާއްޖެއަށް ލިބޭނެ ކަމަށް ވެސް މިނިސްޓްރީން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

ސިންގަޕޫރާއި ތައިލެންޑުން ރާއްޖެ އަށް އެހީގެ ސާމާނު ފޮނުވާފައިވާއިރު އެެހެން ބައެއް ގައުމުތަކުން ދަނީ ވެސް ރާއްޖެ އަށް އެކި ގޮތްގޮތުން އަންނަނީ އެހީވަމުންނެވެ. އެގޮތުން ޗައިނާ އިން ރާއްޖޭގައި ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީއެއް ގާއިމްކުރުމަށް އެހީވަމުންއަންނަ އިރު އިންޑިއާ އިން ވެސް ވަނީ ކާބޯތަކެއްޗާއި ބޭސް ފޯރުކޮށްދީފަ އެވެ. އަދި ބަންގްލަދޭޝް އިން ވެސް ކާބޯތަކެއްޗާއި ޕީޕީއީ ދީފައިވެ އެވެ.

ކޮވިޑް-19 އަށް ރާއްޖޭން 400 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ޕޮޒިޓިވްވެ، މި ބައްޔާ ދެކޮޅަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުކުރަން ޖެހިފަ އެވެ. އެހެންވެ ސިއްހީ އެކި ކަންކަމަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ސަރުކާރުން ވެސް އަންނަނީ ކުރަމުންނެވެ.