އައިސޮލޭޝަނަށް ފަހު، މިނިސްޓަރު މަހްލޫފް އަނެއްކާ ވެސް ޑެލިވަރީ އަށް

އިހްސާން ފިހާރައިގައި މަސައްކަތް ކުރާ ބަޔަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވުމުން ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން 15 ދުވަހުގެ އައިސޮލޭޝަނަކަށް ފަހު ފަހު ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހްލޫފް މިއަދު އަނެއްކާ ވެސް ޑެލިވަރީ އަށް ނުކުމެވަޑައިގެންފި އެވެ.


ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ ޓީމަކާ އެކު މަހްލޫފް އެންމެ ފުރަތަމަ މާލޭގެ ފިހާރަތަކުން ގޭގެ އަށް ޑެލިވަރީ ކުރައްވަން ފެއްޓެވީ އިހްސާން ފިހާރައިންނެވެ. ނަމަވެސް އެ ތަނުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ބަންގްލަދޭޝްގެ ބަޔަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވުމުން އެޗްޕީއޭގެ އެންގުމާ އެއްގޮތަށް މަހްލޫފް ގޭގައި އައިސޮލޭޓްވި އެވެ. އަދި ޑެލިވަރީ ޓީމު ވެސް އެ ގޮތަށް އަމަލުކުރި އެވެ.

މާލެ އަށް ކޮވިޑް-19 ފެތުރެން ފެށުމުން މިދިޔަ މަހުގެ 15 ން ފެށިގެން މާލެ ލޮކްޑައުން ކުރުމާ އެކު، ފިހާރަތަކުގެ ޑެލިވަރީ އަށް ބާރު ބޮޑުވެ، ގޭގެ އަށް ތަކެތި ނުގެންދެވޭ ކަމުގެ ޝަކުވާ އިންތިހާ އަށް ބޮޑުވި އެވެ. އެކަން ހައްލު ކުރެއްވުމަށް މަހްލޫފްގެ އިސް ނެންގެވުމަކަށް ޑެލިވަރީ ކުރުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާނެ 300 މީހުންގެ ގުރޫޕެއް އުފެއްދެވީ އެވެ.

އައިސޮލޭޝަންގެ 15 ދުވަސް ހަމަކުރެއްވުމަށް ފަހު، އަލުން ޑެލިވަރީ ނުކުމެވަޑައިގަތްކަން ހާމަކުރައްވައި ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި މަހްލޫފް މިއަދު ވިދާޅުވީ، މިކަމުގެ ތެރެއިން ލިބިވަޑައިގެންނެވި އެންމެ ބޮޑު ފިލާވަޅަކީ އެޗްޕީއޭއިން އަންގާވައިވާ އުސޫލުގެ ދަށުން އަމަލުކުރުމުން ބަލި ޖެހުމުގެ ފުރުސަތު ކުޑަ ކަން ކަމަށެވެ.

މަހްލޫފްގެ ޓުވީޓް

އިހުސާން ފިހާރައިގެ އިތުރުން މަހްލޫފް ވަނީ އޭޑީކޭ ފާމަސީގެ ޑެލިވަރީގައި ވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފަ އެވެ.

މަހްލޫފްގެ މި މަސައްކަތަށް ގިނަ ބައެއްގެ ފާޑުކިޔުން ވެސް އަމާޒުވެފައި ވެ އެވެ.

އެގޮތުން އޭނާ މަސައްކަތް ކުރައްވަނީ އާންމުންގެ ސަމާލުކަން ހޯދުމަށް ކަމަށް ބުނެ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ގިނަ ބަޔަކު ފާޑުކީ ނަމަވެސް މަހްލޫފް ވަނީ އެކަންކަން ދޮގު ކުރައްވައިފަ އެވެ. އެގޮތުން ޑެލިވަރީ އަށް ފަހު، ގެ އަށް ދަރިފުޅު ކައިރި އަށް ވަޑައިގަންނަވަން ޖެހޭ އިރު ބަޔަކަށް ދައްކަން އެވަރު ކަމެއް ނުކުރައްވާނެ ކަމަށް މަހްލޫފް ވިދާޅުވެފައި ވެ އެވެ.