ނިއު ނޯމަލްގައި ވެސް ދެތިން މަހު އުޅެން ޖެހިދާނެ: ޑރ. އަފްޒަލް

އިތުރު 47 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެ ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް މި ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 1،078 އަށް އަރައިފި އެވެ.


އެންމެ ފަހުން މި ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ 19 ދިވެހިންނާއި ބަންގްލާޝް 22 މީހުންނާއި ނޭޕާލް ދެ މީހުންނާއި އިންޑިއާ ހަތަރު މީހެކެވެ.

ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ތެރެއިން 535 މީހުންނަކީ ބަންގްލާދޭޝް މީހުންނެވެ. ދިވެހިންގެ އަދަދަކީ 379 އެވެ. އިންޑިއާގެ 103 މީހަކާއި ސްރީ ލަންކާގެ ހަ މީހަކާއި އެހެން ގައުމުތަކުގެ 55 މީހަކަށް ވެސް ރާއްޖޭގައި މި ބަލި ޖެހިފައިވެ އެވެ.

ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް މީހުންގެ ތެރެއިން 20 މީހަކު ފިޔަވައި އެންމެންނަކީ ވެސް ރާއްޖޭގައި އެ ބަލި ޖެހުނު މީހުންނެވެ. އެހެން މީހުންނަކީ ރާއްޖޭން ބޭރުން އައި އިރު ބަލި ޖެހިފައި ތިބި ދިވެހިންނާއި ޓޫރިސްޓުންނާއި ރިސޯޓްތަކުގެ ބައެއް މުވައްޒަފުންނެވެ.

މިއީ ރާއްޖޭން ކޮވިޑް-19 ފެތުރެން ފެށިތާ 70 ވަނަ ދުވަހެވެ. މިދިޔަ މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހު މާލޭގައި ބަލި ފެތުރެން ފެށުމާ އެކު މާލެ ސަރަހައްދު ބަންދުކުރިތާ މަސް ދުވަސްވެފައި ވާއިރު މިހާރު ވަނީ އިތުރު 14 ދުވަހަށް ބަންދު އިތުރުކޮށްފަ އެވެ. މި މުއްދަތު ހަމަވާނީ މި މަހު 28 ގަ އެވެ.

މި ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ ތެރެއިން މިހާތަނަށް 49 މީހަކު ރަނގަޅުވެ ހަތަރު މީހަކު ވަނީ މަރުވެފަ އެވެ.