ކޮވިޑް-19: މާލެ އަންނަން 3،000 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް ހުއްދަ ދީފި

ލޮކްޑައުންގެ ސަބަބުން އެކި ރަށްރަށުގައި ތާށިވެ މާލެ ނާދެވިފައި ތިބި 3،016 މީހަކަށް މާލެ އައުމުގެ ހުއްދަ ފުލުހުން ދީފި އެވެ.


ފުލުހުން ރޭ ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ބުނީ މި މީހުން ދިރިއުޅޭ ތަނަށް ދިއުމުގެ ހުއްދަދީފައިވާ ކަމަށާއި މާލެ އަންނަން ބޭނުންވާ ނަމަ އެކަމަށް ހާއްސަކޮށްފައިވާ ޕޮލިސް ޕޯޓަލް ނުވަތަ މެއިލް މެދުވެރިކޮށް ހުއްދައަށް އެދެވޭނެ ކަމަށެވެ.

ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލި މީހަކު މާލެއިން ފެނުމާ އެކު، މިދިޔަ މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން މާލެ ސަރަހައްދު ވަނީ ލޮކްޑައުންކޮށްފަ އެވެ. އެކި ބޭނުންތަކުގައި މާލެއަށް އައިސް ތިބި ގިނަ ބަޔަކު ވެސް އެހެންވެ މާލޭގައި ތާށިވި އެވެ. އޭގެ ތެރެއިން 800 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ވަނީ، ރަށަށް ފޮނުވާލުމަށް ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީއަށް ބަދަލުކޮށްފަ އެވެ.

ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އަންނަ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ކުރިން މަދުވެގެން 1،800 މީހުން ރަށަށް ފޮނުވުމަށްޓަކައި ކަރަންޓީނަށް ފޮނުވޭނެ އެވެ.

ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން މާލޭގައި ތާށިވެ އެތައް ބަޔަކު ހާލުގައި ޖެހުނު އިރު ސަރުކާރުން ވަނީ އެ މީހުންނަށް އެހީތެރިކަން ވެސް ދީފަ އެވެ.