ފުލުހުންގެ ތަރުޖަމާނުގެ މަގާމުން އިޒްމިއާ ވަކިކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާވިސްގެ ތަރުޖަމާންގެ މަގާމުން ޗީފް އިންސްޕެކްޓާ އޮފް ޕޮލިސް އިޒްމިއާ ޒާހިރު މިއަދު ވަކިކޮށްފި އެވެ.


ފުލުހުން ބުނީ މިއަދުން ފެށިގެން ވަގުތީ ގޮތުން ފުލުހުންގެ ސްޕޯކްސްޕާސަންގެ މަގާމުގައި ހުންނަވާނީ ޗީފް ސުޕްރިންޓެންޑެންޓް އޮފް ޕޮލިސް ޔޫނުސް ސޮބާހް ކަމަށެވެ. ފުލުހުންގެ މީޑިއާ ސެންޓަރުގެ މީޑިއާ ރިލޭޝަން އޮފިސަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން މީޑިއާތަކަށް މައުލޫމާތު ދެއްވާނީ ޗީފް ސްޓޭޝަން އިންސްޕެކްޓަރު އާތިފާ ހަސަން ކަމަށް ފުލުހުން ބުންޏެވެ.

ޔޫނުސް އަކީ މިހާތަނަށް ވެސް ފުލުހުންގެ މީޑިއާ ސެންޓަރުގެ އެންމެ އިސް އޮފިސަރެވެ.

ފުލުހުން ބުނިގޮތުގައި، މިއީ އާންމު އުސޫލުން ގެނައި އިދާރީ ބަދަލެކެވެ.

"މި ނޫން އެހެން މަގާމުތަކަށް ވެސް ބައެއް ކަހަލަ ބަދަލު ގެނެސްފައިވޭ،" ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލް ވިދާޅުވި އެވެ.

އިޒްމިއާ ބަދަލުކުރީ ކޮން ޑިޕާޓްމަންޓަކަށް ކަމެއް އަދި ސާފެއް ނުވެ އެވެ.

ފުލުހުންގެ ތަރުޖަމާނަކަށް އިޒްމިއާ ހަމަޖައްސާފައި ވަނީ ޑިސެމްބަރު 19، 2018 ގަ އެވެ. އޭނާ އަކީ ފުލުހުންގެ ތާރީޚުގައި ތިންވަނަ އަށް ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރަކަށްވި އަންހެން ފުލުހެވެ.

މިދިޔަ ދޮޅު އަހަރެއްހާ ދުވަހު އެ މަގާމުގައި ހުންނަވައިގެން އިޒްމިއާ ކުރެއްވި މަސައްކަތްތަކަށް ފުލުހުންގެ އިދާރާ އިން ޝުކުރު އަދާކުރި އެވެ. މީގެ އިތުރުން އިޒްމިއާއާ މެދު ނޫސްވެރިން ބެހެއްޓި ގާތްކަމާއި ދިން އެއްބާރުލުމަށް ފުލުހުން ޝުކުރު އަދާކުރެ އެވެ.

ފުލުހުންގެ ތަރުޖަމާންގެ މަގާމުން އިޒްމިއާ ވަކިކުރިއިރު، އޭނާ އާއި ބައެއް ނޫސްވެރިންނާ މެދު ބައެއް ކަންކަމުގައި ހިޔާލު ތަފާތުވުން އުފެދި، ބައެއް ކަންކަމުގައި ޖަވާބު ދިނުން އޮތީ މެދުކެނޑިފަ އެވެ.

ފުލުހުން އާންމުނަށް މައުލޫމާތު ދިނުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާކޮށް ފުލުހުންގެ އިދާރާ އާއި ފުލުހުންނާ ގުޅޭ އެކި ކަންކަމާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ދިނުމަށް ޓެލެގްރާމް ގުރޫޕެއް ވެސް ދާދި ފަހުން އުފެއްދި އެވެ. އާންމުންނަށް ހުޅުވާލައިގެން މި ގްރޫޕް ހުޅުވާފައި ވިޔަސް މިއީ ވަންވޭ ކޮމިއުނިކޭޝަން ގްރޫޕެކެވެ.

ފުލުހުން މި ގްރޫޕް ހުޅުވާފައި ވަނީ މީގެ ކުރިން މީޑިއާތަކަށް މައުލޫމާތު ދެމުން އައި ފުލުހުންގެ ވަޓްސްއެޕް ގުރޫޕުގައި މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރުން ހުއްޓާލުމަށް ފަހު އެވެ. ނަމަވެސް ދުވަހުން ދުވަހަށް ބޭނުންވާ މައުލޫމާތު މީޑިއާ އޮފިޝަލުންނަށް ގުޅައިގެން ހޯދޭނެ ކަމަށް ފުލުހުން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.