ރާއްޖެ އައުމުގެ 24 ގަޑިއިރު ކުރިން ދަތުރުވެރިންގެ މައުލޫމާތު ދޭންޖެހޭނެ

ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށްޓަކައި މިދިޔަ މާޗު މަހު ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރު ބަންދުކުރުމަށް ފަހު މިއަދު އަލުން ހުޅުވާފައި ވާއިރު ރާއްޖެ އަންނަ އެންމެން ވެސް 24 ގަޑިއިރު ކުރިން އެ މީހެއްގެ މައުލޫމާތު އޮންލައިންކޮށް އިމިގްރޭޝަނަށް ފޮނުވަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ބުނެފި އެވެ.


އެ އިދާރާ އިން މިއަދު ކުރި އިއުލާނެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ، ރާއްޖެ އަންނަ މީހުންނާއި ފުރާ މީހުން ވެސް ދަތުރުގެ 24 ގަޑިއިރު ކުރިން "ޓްރެވަލާސް ހެލްތު ޑިކްލަރޭޝަން" ފޯމް ފުރިހަމަކޮށް އޮންލައިންކޮށް ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. ބޭރު މީހުންގެ އިތުރުން ދިވެހިން ވެސް މި ފޯމު ފުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށާއި މި ފޯމު އެކަމަށް ހާއްސަ ޕޯޓަލް "އިމުގާ" އަދި އިމިގްރޭޝަނުގެ ވެބްސައިޓުން ލިބޭނެ ކަމަށް އެ އިއުލާނުގައިވެ އެވެ.

މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން އިން މިއަދު ކުރި ޓްވީޓެއް

ބޭރު ގައުމުތަކުން ރާއްޖެ އަށް އަނބުރާ އަންނަ ދިވެހިންނާއި ޓޫރިސްޓުންނާއި ވޯކް ޕާމިޓާއި އެހެނިހެން ވިސާތަކުގައި އަންނަ މީހުން ވެސް މި ފޯމު ފުރަން ޖެހޭނެ އެވެ.

ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވާން އެޅި ފިޔަވަޅުތަކުގައި އިމިގްރޭޝަނުން ވަނީ ވަރަށް ގިނަ ހިދުމަތްތައް އޮންލައިން ދޭން ފަށައިފަ އެވެ.