އެޗްޕީއޭގެ އުސޫލާ ހިލާފުވެގެން 27 ތަނެއް ބަންދުކޮށްފި

ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން އެޗްޕީއޭ އިން ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތަކާ ހިލާފުވެގެން މާލެ ސަރަހައްދުން 27 ތަނެއް މިއަދު ބަންދުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީން މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


އޭނާ އެހެން ވިދާޅުވިއިރު، މާލެ ސަރަހައްދުގައި އިއުލާންކުރި ލޮކްޑައުން އަށް ދިން ލުޔާ އެކު، ކޮވިޑް ޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު އިތުރުވެ، އެޗްޕީއޭގެ އުސޫލުތަކަށް ނުފެތޭ ތަންތަން ބަންދު ކުރާނެ ކަމަށް އެ އިދާރާ އިން އޮތީ ރޭ ބުނެފަ އެވެ.

"ރާއްޖެ ޓީވީ" ގެ ފަލަ ސުރުޚީ ޕްރޮގްރާމުގައި މިނިސްޓަރު އަމީން މިރޭ ވިދާޅުވީ، މީގެ ކުރިން ވެސް ފިހާރަކާއި ކެފޭތަކާއި ސެލޫން ފަދަތައް އިންސްޕެކްޓްކުރި ކަމަށެވެ. މި މަހުގެ 12 ވަނަ ދުވަހު މާލޭގެ ހުރިހާ ތަނެއް އިންސްޕެކްޓްކޮށް، ކޮވިޑްގެ ގައިޑްލައިނާ އެއްގޮތަށް ހުރި ތަންތަން ބަލައި ރަނގަޅު ކުރަންވީ ކަންކަން ކިޔައިދީފައިވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

އެޗްޕީއޭ އިން އޭރު ބުނިގޮތުގައި، ގިނަ ތަންތަނުން އަމަލުކުރަނީ އުސޫލާ ހިލާފަށެވެ.

އޭގެ ދެ ވަނަ އިންސްޕެކްޝަން މިއަދު ކުރިއަށް ގެންދިޔައިރު 52 ތަނެއް ބަލާފައިވާ ކަމަށާއި އޭގެ ތެރެއިން 27 ތަނެއް ބަންދުކޮށްފައިވާ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި އެވެ.

ހުޅުމާލެ އާއި މާލޭގައި މިއަދު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ބޮޑު އިންސްޕެކްޝަންގައި، މިފަހަރު ބަންދުކޮށްފައިވަނީ ކެއުމުގެ ހިދުމަތްދޭ 17 ތަނަކާއި ނުވަ ފިހާރައަކާއި ސެލޫނެކެވެ. އެ ހުރިހާ ތަނެއް ވެސް ވަނީ ވަގުތީ ގޮތުން ބަންދުކޮށްފަ އެވެ.

އިންސްޕެކްޝަންގައި 'ބަންދު ނޯޓިސް' ދީފައިވާ ތަންތަނުން، ގައިޑްލައިނާ އެއްގޮތަށް ކަންކަން އިސްލާހުކުރުމަށް ފަހު އަލުން އިންސްޕެކްޓް ކުރުމަށް 7285216 އަށް ގުޅަން އެޗްޕީއޭ އިން އެދެ އެވެ.

އަމީން މިރޭ ވިދާޅުވީ، ކޮވިޑުން ރައްކާތެރިވުމުގެ އުސޫލުތަކާ ހިލާފަށް ކަންކަން ހުންނަ ނަމަ އެ ބަލިން ސަލާމަތްވުމަށް ހުރި ފުރުސަތުތައް ހަނިވެދާނެ ކަމަށެވެ.

"ނުރައްކާތެރި ބައްޔެއް އިނގޭތޯ. ގަބޫލު ކުރައްވާ މިއީ ނުރައްކާތެރި ބައްޔެއް، ފަރުވާއެއް ނެތް ބައްޔެއް،" މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި އެވެ.

ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކަށް ދިން ބޮޑު ލުޔާ އެކު، "ނިއު ނޯމަލް" ގެ ހާއްސަ އުސޫލުތަކެއް އެޗްޕީއޭ އިން ކަނޑައަޅާފައިވެ އެވެ. އެގޮތުން ކެފޭ/ރެސްޓޯރަންޓުތަކުގައި މީހުން ތިބެން ޖެހޭނެ ގޮތާއި ފިހާރަތަކަށް ގިނަ ވެގެން ވަދެވޭނެ މީހުންގެ އަދަދުތައް ފަދަ ބައެއް އުސޫލުތައް ކަނޑައަޅައި އެ ތަންތަނުން އަމަލުކުރަން ޖެހޭނެ ގޮތްތައް އެޗްޕީއޭ އިން އާންމުކޮށްފައިވެ އެވެ.