އިސްލާމިކް ޔުނިވަސިޓީގެ ސަބަބުން އިސްލާމީ އުއްމަތާ ގުޅުން ބަދަހިވެއްޖެ: ޝަހީމް

ރާއްޖޭގެ އިސްލާމިކް ޔުނިވަސިޓީގެ ސަބަބުން ރާއްޖެ އާއި އިސްލާމީ އުއްމަތާ ދެމެދު އޮންނަ ގުޅުން ބަދަހިވެއްޖެ ކަމަށް އެ ޔުނިވަސިޓީގެ ޗާންސެލަރު ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ޔުނިވަސިޓީ އިން ބާއްވާ ބައިނަލްއަގްވާމީ ކޮންފަރެންސް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ޝަހީމް ވިދާޅުވީ އިސްލާމީ އެކި ޔުނިވަސިޓީތަކުގެ ފަންނީ އަދި މާލީ އެހީތެރިކަން ހޯދުމުގެ އެތައް އެއްބަސްވުމެއް މިހާރު ވެސް ގާއިމްކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި އަދިވެސް އެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި ފާހަގަކޮށްލެވޭ ޔުނިވަސިޓީތަކާ އެކު މަސައްކަތް ކުރުމުގެ އެއްބަސްވުންތައް ރާއްޖޭގެ އިސްލާމިކް ޔުނިވަސިޓީން ގާއިމް ކޮށްފައިވާކަން ޝަހީމް ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި މިސްރުގެ އަލް އަޒްހަރު ޔުނިވަސިޓީއާ މެލޭޝިއާގެ ޔުނިވަސިޓީއަކާއި ބުރޫނާއި އާއި ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ޔުނިވަސިޓީއެއް ހިމެނޭ ކަމަށް ޝަހީމް ވިދާޅުވި އެވެ. މީގެ އިތުރުން އިސްލާމިކް ބޭންކުގެ އެހީތެރިކަން ވެސް ލިބެމުން އަންނަކަން އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ،

ޝަހީމް ވިދާޅުވީ، ރާއްޖޭގެ އިސްލާމިކް ޔުނިވަސިޓީ މެދުވެރިކޮށް، ބުރޫނާއިގެ އިސްލާމިކް ޔުނިވަސިޓީ އަށް ކިޔަވަން ދާ ދަރިވަރުންގެ ހަރަދުތަކުގެ ތެރެއިން ފީ އާއި އެކޮމޮޑޭޝަން ފީ މާފު ކޮށްދޭނެކަން އެ ޔުނިވަސިޓީން އަންގާފައިވާ ކަމަށެވެ. އެއީ ބުރޫނާއީ އަށް ކިޔަވަން ދާން ބޭނުންވާ ދަރިވަރުންނަށް ލިބޭނެ ވަރަށް ބޮޑު އުފަލެއް ކަމަށް ޝަހީމް ވިދާޅުވި އެވެ.

ޝަހީމް ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ އިސްލާމިކް ޔުނިވަސިޓީން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަނީ އަމިއްލަ ފައިމައްޗަށް ތެދުވުމަށް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ހިއްސާގެ ބާޒާރާއި ވިޔަފާރީގެ ތެރެއަށް ވަނުމުގެ ޝައުގުވެރިކަން އޭނާ ވަނީ ފާޅުކުރައްވައިފަ އެވެ.