6 months ago

47

ޖެނުއަރީ 1، 2017 ގެ ފަތިހެވެ. އާ އަހަރު ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން މާލެ އާއި ގިނަ ރިސޯޓްތަކެއްގައި ބަޑިބޭހުގެ ކުޅިވަރުތައް އޮތެވެ. އެކަން ކުރީ އޭނާގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި އެމްއެންޑީއެފްގައި އޮންނަ ޔުނިޓަކުންނެވެ. އެކަމަކު އެތައް ހާސް...

20 hours ago

1

އިންޑިއާގެ ޓީވީ ޗެނަލްތަކުން ވަރަށް ގިނައިން އިޝްތިހާރުކުރާ "އެމްޑީއެޗް" ހަވާދުގެ ބާނީ މަހާޝޭ ދަރަމްޕާލް ގުލާޓީ (އެމްޑީއެޗް) މަރުވެއްޖެ އެވެ.

2 days ago

ބަލި ކުއްޖަކަށް ޓިމްބަލޭކްގެ ގަނެދިނީ ވޭނެއް

3 days ago

2

އުމުރުން ހަ އަހަރުގައި އުންމީދުތައް ޖައްވުގައި

3 days ago

2

ބައިޑެން ވެއްޓި ތަނބިކަށީގައި ރެނދުލައިފި

1 month ago

11

ތަރުކާރީ އާއި މޭވާ ވިއްކާ ހުރިހާ ތަނެއް ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން ހިންގަން ޖެހޭ ގަވާއިދަށް އަމަލުކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

2 months ago

37

ފިޔާ ބަސްތާއެއްގެ އަގު 700ރ. އަށް އަރައިފި

2 months ago

65

ތަރުކާރީ/މޭވާގެ ވިޔަފާރިތައް ރަޖިސްޓަރީ ކުރުން ލާޒިމް

3 months ago

93

މާރުކޭޓުން ނެރެލުމުން ބިދޭސީންގެ ގޮޅިތައް މުޅި މާލެއަށް