އެހެން ގައުމުތަކުގެ ކޮމްޕިއުޓަރުތައް ޗައިނާގެ އޮފީސްތަކުން ނެރެނީ

ޗައިނާގެ ސަރުކާރުގެ ހުރިހާ އޮފީސްތަކާއި ސަރުކާރުގެ ހިއްސާވާ ހުރިހާ އިދާރާތަކެއްގައި ބޭނުންކުރާ އެހެން ގައުމުތަކުގެ ކޮމްޕިއުޓަރުތަކާއި ސޮފްޓްވެއާތައް ބޭނުންކުރުން ކުރިއަށް އޮތް ތިން އަހަރުގެ ތެރޭގައި ހުއްޓާލަން އަންގައިފި އެވެ.


ކޮމިއުނިސްޓް ޕާޓީގެ ސަރުކާރުގެ މި ނިންމުމާ ގުޅިގެން 2022 އާ ހަމަށް އަންނަ އިރު، ޗައިނާގައި ބޭނުންކުރާ ބިދޭސީ ކުންފުނިތަކުން އުފައްދާފައިވާ 30 މިލިއަން ކޮމްޕިއުޓަރު ބަދަލުކުރަން ޖެހޭނެ އެވެ. އޭގެ މާނަ އަކީ އެމެރިކާގެ ކުންފުނިތައް ކަމަށްވާ އިންޓެލް އާއި ކުއަލްކޮމްގެ އެއްވެސް އުފެއްދުމެއް ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ޗައިނާގައި ބޭނުން ކުރުމުވެ. އެކަމަކު ޗައިނާ އަކީ އެމެރިކާގެ ގޫގްލްގެ އެންޑްރޮއިޑާއި މައިކްރޮސޮފްޓްގެ ވިންޑޯސް ފަދަ އެއްޗިއްސަށް ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ބަރޯސާވާ ގައުމެކެވެ.

ބައެއް މީޑިއާތަކުން ޗައިނާގެ މި ނިންމުން ސިފަކޮށްފައި ވަނީ އެ ގައުމުގެ ޓެކް ކުންފުނި ވާވޭ އަށް އެމެރިކާ އިން ކުރިމަތިކުރަމުންދާ ފިއްތުންތަކާއި ތާށިތަކާ ގުޅިގެން އޭގެ ބަދަލެއްގެ ގޮތުގައި އަޅާ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ.

އެމެރިކާ އިން ވަނީ ވާވޭ އަކީ ޖާސޫސްކުރާ ބައެއް ކަމަށް ބުނެ އެ ކުންފުނި އެމެރިކާގައި ބްލެކްލިސްޓްކޮށްފަ އެވެ. މި މައްސަލާގައި ދާދި ފަހުން ވާވޭން ވަނި އެމެރިކާގެ އެ ނިންމުމަކީ ގާނޫނުތަކާ ހިލާފު ނިންމުމެއް ކަމަށް ބުނެ އެމެރިކާގެ ފެޑެރެލް ކޮމިއުނިކޭޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ދައުވާކުރާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ވެސް ދީފަ އެވެ.

އެމެރިކާ ނަގާފައި ދުނިޔޭގެ އެންމެ ވަރުގަދަ އިގުތިސާދުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ޗައިނާގައި މިހާރު ވެސް ބޭނުން ކުރާ ގިނަ ކޮމްޕިއުޓަރު ސިސްޓަމްތަކަކީ އެމެރިކާގެ އެކި ކަހަލަ ޕްލެޓްފޯމްތައް ބޭނުންނުކުރެވޭ އެއްޗިއްސެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ފޭސްބުކާއި ވަޓްސްއެޕާއި ގޫގްލް ސާޗް ފަދަ ފްލެޓްފޯމްތައް ހިމެނެ އެވެ.