އދ.އާ އެކު އޮންނަ ގުޅުން މުޒާޖައާ ކުރަން ނަތަންޔާހޫ އަންގަވައިފި

ތެލް އަވީވް (ޑިސެމްބަރު 25) - އދ.އާ އެކު އޮންނަ ގުޅުން މުރާޖައާ ކުރަން އިޒްރޭލުގެ ބޮޑު ވަޒީރު ބެންޖަމިން ނަތަންޔާހޫ އަންގަވައިފި އެވެ.


ނަތަންޔާހޫގެ މި އެންގެވުން އައިސްފައި ވަނީ ފަލަސްތީނުގެ ބިންތަކުގައި ޔަހޫދީންނަށް ގެދޮރު އެޅުން ވަގުތުން ހުއްޓާލުމަށް ސަލާމަތީ މަޖިލީހުން ގަރާރު ފާސްކޮށްފައި ވަނިކޮށެވެ. މި ގާރާރު ފާސްކުރީ އެމެރިކާގެ ރުހުމާ އެކު އެވެ.

ނަތަންޔާހޫ ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ސަލާމަތީ މަޖިލީހުގެ ގަރާރަށް ބޯނުލަނބާނެ ކަމަށެވެ.

"އދ.އާ އެކު އޮންނަ ގުޅުން މަސް ދުވަސްތެރޭ އަލުން މުޒާޖައާ ކުރުމަށް ޚާރިޖީ ވުޒާރާ އަށް ވާނީ އަންގާފައި. އޭގެ ތެރޭގައި އދ.ގެ އެޖެންސީތަކަށް އިޒްރޭލުން ދޭ ފައިސާ އާއި އިޒްރޭލުގައި އދ.ގެ މަންދޫބުން ތިބުމުގެ މައްސަލަ ވެސް ހިމެނޭ،" ނަތަންޔާހޫ ވިދާޅުވި އެވެ.

އިޒްރޭލާ ދެކޮޅަށް ގަރާރު ފުރަތަމަ ސްޕޮންސާކޮށްފައި ވަނީ މިސްރުންނެވެ. ނަމަވެސް އިޒްރޭލުގެ އެދުމުގެ މަތިން، އެމެރިކާގެ ރައީސް ކަމަށް އިންތިހާބުކޮށްފައިވާ ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ ބާރު އެޅުމާ އެކު މިސްރުން ވަނީ ގަރާރު އަނބުރާ ގެންގޮސްފަ އެވެ. އެ ގަރާރު އަލުން ހުށަހެޅީ މެލޭޝިއާ، ނިއު ޒީލެންޑް، ސެނެގާލް އަދި ވެނެޒުއެލާ އިންނެވެ. އިޒްރޭލުން ވަނީ ނިއު ޒީލެންޑާއި ސެނެގާލުގައި ތިބޭ ސަފީރުން އަނބުރާ ދިއުމަށް އަންގައިފަ އެވެ. އަދި ސެނެގާލަށް ދޭ އެހީ ކަނޑާލަން ވެސް ވަނީ ނިންމައިފަ އެވެ. މެލޭޝިއާ އާއި ވެނެޒުއެލާ އިން އިޒްރޭލާ އެކު ސިޔާސީ ގުޅުން ގާއިމްކޮށްފައެއް ނުވެ އެވެ.

އެމެރިކާ އިން ގަރާރު ވީޓޯ ނުކުރުމުން އެ ގައުމުން ވަނީ ރައީސް ބަރަކް އޮބާމާ އަށް ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑު ކިޔައިފަ އެވެ. އޮބާމާ އަށް ފަހު ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަންނަވާ ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވަނީ ޖެނުއަރީ 20 ގައި ހުވާ ކުރުމަށް ފަހު، ކަންކަން ބަދަލުވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފަ އެވެ. ސަލާމަތީ މަޖިލީހުގައި ވޯޓަށް އެހުމުގެ ކުރިން ވެސް ޓްރަމްޕް ވަނީ ގަރާރު ފެއިލްކޮށްލުމަށް ގޮވާލައްވައިފަ އެވެ.