އެމެރިކާ އިން ޑިޕޯޓްކޮށްލި ދަރިވަރު އަނބުރާ ހިނގައްޖެ

ވޮޝިންޓަން (ފެބްރުއަރީ 6) - މުސްލިމް ހަތް ގައުމެއްގެ މީހުން އެމެރިކާ އަށް އެތެރެވުން މަނާކުރަން ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ނެރުއްވި އަމުރާ ގުޅިގެން ޑިޕޯޓްކޮށްލި އީރާނުގެ ދަރިވަރު އަނބުރާ އެމެރިކާ އަށް އެތެރެވެވޭ ގޮތް ވެއްޖެ އެވެ.


ސާރާ ޔަރްޖާނީ އަށް އެމެރިކާ އަށް ދެވޭގޮތް މިވީ ޓްރަމްޕް ނެރުއްވި އަމުރަށް އަމަލު ކުރުން ހުއްޓުވުމަށް ވޮޝިންޓަނުގެ ފަނޑިޔާރު ނެރުއްވި އަމުރާ ގުޅިގެންނެވެ. ސާރާ އަށް މަރުހަބާ ކިޔުމަށް އޭނާގެ ދައްތަ ލޮސް އެންޖަލްސް އެއާޕޯޓަށް ގޮސް ހުއްޓެވެ. އަދި އެމެރިކަން ސިވިލް ލިބަޓީސް ޔޫނިއަންގެ ވަރަށް ގިނަ ވަކީލުން ވެސް އެއާޕޯޓަށް ގޮސް ތިއްބެވެ.

އުމުރުން 35 އަހަރުގެ ދަރިވަރު އެއާޕޯޓުން ނުކުތް އިރު ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު ދިޔައީ އޭނާ އަށް މަރުހަބާ ކިޔަމުންނެވެ.

"އަޅުގަނޑަށް އެހީތެރިވެދިން ވަކީލުންނާއި އެހެން އެންމެންނަށް ޝުކުރު އަދާކުރަން،" ސާރާ ބުންޏެވެ.

ޓްރަމްޕް ނެރުއްވި އަމުރާ ގުޅިގެން ކެލިފޯނިއާ އިންސްޓިޓިއުޓް ފޯ ހިއުމަން ސައެންސްގައި މާސްޓާސް އަށް ކިޔަވަމުންދާ ދަރިވަރު ޑިޕޯޓްކޮށްލުމުގެ ކުރިން އޭނާ ވަނީ 23 ގަޑިއިރުވަންދެން އެއާޕޯޓުގައި ބަންދުކޮށްފަ އެވެ. ޔޫރަޕުގައި އުޅެފައި ސާރާ އެމެރިކާ އަށް ދިޔަ އިރު އަމުރު ވަނީ ނެރެފަ އެވެ. އެހެންވެ ސައްހަ ވިސާ އޮތް ނަމަވެސް ސާރާ ވަނީ އެއާޕޯޓުގައި ބެހެއްޓުމަށް ފަހު އަނބުރާ ވިއެނާ އަށް ފޮނުވާލައިފަ އެވެ. އެމެރިކާ އަށް އެތެރެވުން މަނާކުރި ގައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި އީރާން ހިމެނެ އެވެ.

ސާރާ ބުނީ ވޭތުވެދިޔަ 20 އަހަރު އޭނާ ދިރިއުޅުނީ ޔޫރަޕުގައި ކަމަށާއި އެމެރިކާ އަށް ފާޑުކިޔާ ކޮންމެ ފަހަރަކު އޭނާ އެމެރިކާ ދިފާއު ކުރި ކަމަށެވެ.