ސަލްމާން ރަސްގެފާނާ އެކު 459 ޓަނުގެ މުދާ އިންޑޮނީޝިއާ އަށް

ޖަކާޓާ (ފެބްރުއަރީ 27) - ސައުދީ ރަސްގެފާން ސަލްމާން ބިން އަބްދުލް އަޒީޒް އިންޑޮނީޝިއާ އަށް މި ހަފުތާގައި ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުގައި 459 ޓަނުގެ ކާގޯ ގެންދަވާ ކަމަށް އެއާފްރައިޓް ސާވިސް އެޖެންޓް ބުނެފި އެވެ.


މި މަހު 1-9 އަށް އިންޑޮނީޝިއާ އަށް ކުރައްވާ ދަތުރުގައި ސަލްމާން ރަސްގެފާނުގެ ވަފުދުން ގެންދާ ތަކެތީގެ ތެރޭގައި މާސިޑީޒް- ބެންޒް ދެ ކާރު ވެސް ހިމެނޭ ކަމަށް ފްރައިޓް ސާވިސް އެޖެންޓް ޖަސާ އަންގްކަސާ ސެމެސްޓާ (ޖޭއޭއެސް) އިން ބުންޏެވެ. މި ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރު އަޖީ ގުނަވާން ވިދާޅުވީ 63 ޓަނުގެ ކާގޯ ބޭލުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ އީސްޓް ޖަކާޓާގެ ހަލިމް ޕަރްޑަނަކުސުމާ އެއާޕޯޓަށް ކަމަށެވެ. އަދި ބާކީ 396 ޓަނުގެ ކާގޯ ބާލާނީ ބާލީގެ ނަގުރާ ރައި އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަށް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ބާލީގެ ޑެންޕަސާ އެއާޕޯޓަށް މި މަހު 18 ވަނަ ދުވަހު ވަނީ މާސިޑީޒް-ބެންޒް އެސް600 ގެ ދެ ކާރު ގެންގޮސްފަ އެވެ. އަދި ހާލިމް އެއާޕޯޓަށް މި މަހު 21 ވަނަ ދުވަހު ވަނީ ކަރަންޓް ސިޑިއެއް ވެސް ގެންގޮސްފަ އެވެ. މީގެ އިތުރުން ޑެންޕަސާ އެއާޕޯޓަށް ވެސް ވަނީ މި މަހު 22 ވަނަ ދުވަހު ކަރަންޓް ސިޑިއަކާއި އެނޫން ވެސް ސާމާނު ގެންގޮސްފަ އެވެ.

ގުނަވަނާ ވިދާޅުވީ ސަލްމާން ރަސްގެފާނުގެ އަރިހުގައި ވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުންގެ އިތުރުން އެ ދަތުރުފުޅުގައި 800 މަންދޫބުން ބައިވެރިވާނެ ކަމަށެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި މިނިސްޓަރުންނާއި 25 ޕްރިންސުން ހިމެނެ އެވެ. ސަލްމާން ދަތުރުފުޅާ ގުޅިގެން އިންޑޮނީޝިއާ އަށް ވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުން ވަނީ މި މަހު 15 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އެ ގައުމަށް ވަޑައިގަންނަވަން ފައްޓަވައިފަ އެވެ. ހާލިމް އެއާޕޯޓަށް 27 ފްލައިޓް ބާއްވާ އިރު ބާލީ އެއާޕޯޓަށް ނުވަ ފްލައިޓުގައި މަންދޫބުން ވަޑައިގަންނަވާނެ އެވެ.

ރަސްގެފާން ސަލްމާން އިންޑޮނީޝިއާ އަށް ވަޑައިގަންނަވާނީ މެލޭޝިއާ އަށް ކުރައްވާ ހަތަރު ދުވަހުގެ ދަތުރުފުޅަށް ފަހު އެވެ. އެމަނިކުފާން އިއްޔެ ވަނީ މެލޭޝިއާ އަށް ވަޑައިގެންފަ އެވެ. ސަލްމާން ރަސްގެފާން އޭޝިއާ އަށް ކުރައްވާ މަހެއްހާ ދުވަހުގެ ދަތުރުފުޅުގައި ޗައިނާ، ޖަޕާން، ރާއްޖެ އަދި ޖޯޑަން އަށް ވެސް ވަޑައިގަންނަވާނެ އެވެ.