ސައުދީގެ އަރާމްކޯ އިން މެލޭޝިއާގައި ހަތް ބިލިއަން ޑޮލަރު އިންވެސްޓް ކުރަނީ

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ފެބްރުއަރީ 27) - ސައުދީ ސަރުކާރުގެ ތެޔޮ ކުންފުނި އަރާމްކޯ އިން މެލޭޝިއާގައި ތެލުގެ ބޮޑު މަޝްރޫއަކަށް ހަތް ބިލިއަން ޑޮލަރު އިންވެސްޓް ކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ބޮޑު ވަޒީރު ނަޖީބު ރައްޒާގު އިއުލާން ކުރައްވައިފި އެވެ.


ހަތާވީސް ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ބިޔަ މަޝްރޫއުގައި އަރާމްކޯ އާއި މެލޭޝިއާގެ ތެޔޮ ކުންފުނި ޕެޓްރޮނާސްއާ ދެމެދު ސޮއިކުރުން މާދަމާ އޮންނާނެ ކަމަށް ވެސް ބޮޑު ވަޒީރު ވިދާޅުވި އެވެ. ސިންގަޕޫރުގެ ބޯޑަރު ކައިރީގައި އޮންނަ ޖޯހަރުގައި ކުރިއަށް ގެންދާ މި މަޝްރޫއަށް ދީފައިވާ ނަމަކީ ރިފައިނަރީ އެންޑް ޕެޓްރޯކެމިކަލް އިންޓަގްރޭޓެޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓެވެ. ޕެޓްރޮނާސް އިން މިދިޔަ މަހު ބުނެފައި ވަނީ މި ޕްރޮޖެކްޓުގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބައި މަސައްކަތް މިހާރު ނިމިފައިވާ ކަމަށާއި 2019 ވަނަ އަހަރު މަޝްރޫއު ހިންގަން ފެށޭނެ ކަމަށެވެ.

މި ޕްރޮޖެކްޓުގައި އަރާމްކޯ ބައިވެރިވާކަން ނަޖީބު އިއުލާން ކުރައްވާފައި މިވަނީ ސައުދީ ރަސްގެފާން ސަލްމާން މެލޭޝިއާ އަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅާ ދިމާކޮށެވެ. ނަޖީބު ވިދާޅުވީ މިފަދަ ބޮޑު މަޝްރޫއަކާ އެކު ދެ ގައުމުގެ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިވެގެންދާނެ ކަމަށާއި މާދަމާ ސޮއިކުރާ އެއްބަސްވުމާ މެދު ސަލްމާން ރަސްގެފާން ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ހިތްޕުޅުހަމަޖެހިވަޑައިގެންފައިވާ ކަމަށެވެ.