ގަތަރަށް އެޅި ފިޔަވަޅަށް އިޒްރޭލުން ތާއީދު: ނަތަންޔާހޫ

ތެލް އަވީވް (ޖޫން 13) - ގަތަރު ބޮއިކޮޓްކޮށް ސިޔާސީ ގުޅުން ކަނޑާލަން ގަލްފުގެ ބައެއް ގައުމުތަކުން ނިންމި ނިންމުމަށް އިޒްރޭލުން ފުރިހަމަ އަށް ތާއީދުކުރާ ކަމަށް ބޮޑު ވަޒީރު ބެންޖަމިން ނަތަންޔާހޫ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


ނަތަންޔާހޫ ވިދާޅުވީ އިޒްރޭލަކީ ދުޝްމަނެއްގެ ގޮތުގައި ބެލުމުގެ ބަދަލުގައި އަރަބި ގައުމުތަކުން މިހާރު ދެކެނީ އެ ގައުމުތަކުގެ ބައިވެރިއެއް ކަމަށެވެ.

ސައުދީ އަރަބިއާ އިސްވެ ގަތަރާ ބައެއް ގައުމުތަކުން ގުޅުން ކަނޑާލި އެއް ސަބަބަކީ ފަލަސްތީނުގެ ހަމާސް އާއި މިސްރުގެ މުސްލިމް ބްރަދާހުޑާ ދޯހާ އިން ގުޅުން ބާއްވާތީ އެވެ. އިޒްރޭލުން ދެކެނީ ހަމާސް އަކީ ޓެރަރިސްޓް ޖަމާއަތެއް ކަމަށެވެ. އަދި ބްރަދާހުޑަކީ އިސްލާމީ ސިޔާސީ ޖަމާއަތެއް ކަމަށް އިޒްރޭލުން ބުނެ އެވެ.

އިޒްރޭލުން މިހާރު ވަނީ ގަތަރުގެ އަލް ޖަޒީރާ ނެޓްވޯކް ބަންދު ކުރަން ނިންމައިފަ އެވެ. އިޒްރޭލުގައި މަސައްކަތް ކުރާ އަލް ޖަޒީރާގެ 33 ސްޓާފުންނަކީ އިޒްރޭލް މީހުންނެވެ.

ސައުދީ އަރަބިއާ އާއި ޖޯޑަން އިން ވެސް ވަނީ އަލް ޖަޒީރާ ބަންދުކޮށްފަ އެވެ.