ލަންކާގެ ހަމަނުޖެހުންތަކުގެ ބޮޑު ތަހުގީގެއް ހިންގަނީ

ކޮލަމްބޯ (މާޗް 11) - ސްރީ ލަންކާގެ މުސްލިމުންނަށް އަމާޒުކޮށް ހައްދުފަހަނަޅާފައިވާ ބުޑިސްޓުން ދޭ ހަމަލާތައް ތަހުގީގު ކުރުމަށް ރިޓަޔާކޮށްފައިވާ ތިިން ފަނޑިޔާރުންގެ ޕެނަލެއް ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާ އެކުލަވާލައްވައިފި އެވެ.


ލަންކާގެ ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި ވަނީ ތިން މީހުން މަރުވެ 20 މީހުން ޒަޚަމްވެ އަދި މުސްލިމުންގެ 200 އަށް ވުރެ ގިނަ އިމާރާތާއި ތަކެއްޗަށް ގެއްލުންދީފަ އެވެ. ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި އެންމެ ބޮޑު ގެއްލުމެއްދީފައި ވަނީ ކެންޑީއަށެވެ. ގެއްލުންދިން 11 މިސްކިތުގެ ތެރޭން ނުވަ މިސްކިތް ހުންނަނީ ކެންޑީގަ އެވެ.

ސިރިސޭނާ އެކުލަވާލި ރިޔާސީ ކޮމިޝަނުން ބަލާނީ މުސްލިމުންނާ ދެކޮޅަށް ހަމަނުޖެހުންތައް އުފެދެން މެދުވެރި ސަބަބެވެ. އަދި އެ ހަމަނުޖެހުންތަކުގެ ފަހަތުގައި ވަނީ ކޮން ރޭވުމެއްތޯ ވެސް ބަލާނެ އެވެ. މީގެ އިތުރުން ކުރިމަގުގައި މިފަދަ ކަމެއް މެދުވެރި ނުވާނެ ގޮތަށް އަޅާނެ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ލަފާ ކޮމިޓީން ދޭނެ އެވެ.

ހަމަނުޖެހުންތައް ތަހުގީގު ކުރަން ފެށިއިރު ކެންޑީގައި އިއުލާންކުރި ކާފިއު ވަނީ އިއްޔެ އިން ފެށިގެން އުވާލައިފަ އެވެ. ނަމަވެސް ސިފައިން އަދިވެސް ގެންދަނީ ކެންޑީގެ ސަލާމަތީ ކަންކަން ބަލަހައްޓަމުންނެވެ.

މުސްލިމުންނާ ދެކޮޅަށް ހިންގި ހަމަނުޖެހުންތަކާ ގުޅިގެން މިހާތަނަށް ވަނީ 150 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފަ އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ހަމަނުޖެހުމުގެ ފަހަތުގައިވާ އެންމެ އިސް މީހުން ވެސް ހިމެނޭ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފައިވެ އެވެ.

ހަމަނުޖެހުންތައް ބޮޑުވުމުން ލަންކާގައި މިހާރު ވަނީ 10 ދުވަހަށް ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާންކޮށްފަ އެވެ.