ވަލީ އަހުދު މުހައްމަދު އިޒްރޭލަށް ތާއީދު ކުރުމުން ރަސްގެފާން ސަލްމާންގެ ތާއީދު ފަލަސްތީނަަށް

ރިޔާޒް (އެޕްރީލް 4) - އިޒްރޭލަށް ވެސް ބިމެއް ހައްގުވާން ޖެހޭނެ ކަމަށް ވަލީ އަހުދު މުހައްމަދު ބިން ސަލްމާން ވިދާޅުވުމުން ފަލަސްތީނުގެ މިނިވަން ދައުލަތަކަށް ތާއިދު ކުރައްވާ ރަސްގެފާން ސަލްމާން ވާހަކަ ދައްކަވައިފި އެވެ.


އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕަށް ފޯނުން ގުޅުއްވާ ސަލްމާން ވަނީ މެދުއިރުމަތީގެ ސުލްހައިގެ މަސައްކަތް ހަލުވިކޮށްދެއްވުމަށް އެދިވަޑައިގެންފަ އެވެ. ސައުދީ އަރަބިއާގެ ރަސްމީ ނޫސް އެޖެންސީން ބުނީ ފަލަސްތީން މީހުންގެ ހައްގުތައް ދިފާއު ކުރުމުގައި ސައުދީން އަބަދުވެސް ތިބޭނެ ކަމަށް ސަލްމާން ވިދާޅުވެފައިވާ ކަމަށެވެ. ސަލްމާން ރަސްގެފާން ވިދާޅުވި ހެޔޮ ބަސްތަކަށް ފަލަސްތީނުގެ ރައީސް މަހްމޫދު އައްބާސް ވަނީ ޝުކުރު އަދާ ކުރައްވައިފަ އެވެ.

އެމެރިކާގެ މަޖައްލާއަކަަށް މުހައްމަދު ބިން ސަލްމާން ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ފަލަސްތީނެކޭ އެއްގޮތަށް އިޒްރޭލަށް ވެސް ބިމެއް ހައްގުވާ ކަމަށެވެ.

ސައުދީ އަރަބި އާއި އިޒްރޭލުން ސިޔާސީ ގުޅުން ގާއިމްކޮށްފައެއް ނުވެ އެވެ. ނަމަވެސް ސައުދީން ދާދި ފަހުން ލިބެމުންދާ ސިގްނަލްތަކަށް ބަލާއިރު އިޒްރޭލާ ގުޅުން ރަނގަޅު ކުރާހެން ހީވެ އެވެ. ސައުދީން މާޗް މަހު ވަނީ އިޒްރޭލަށް ކުރާ ދަތުރުތަކުގައި ސައުދީގެ ވައިގެ ސަރަހައްދު ބޭނުން ކުރުމުގެ ހުއްދަ އެއާ އިންޑިއާ އަަށް ދީފަ އެވެ.