މެގަ ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް ސަމާލުކަން ދޭން މަހާތިރު ޗައިނާ އަށް

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (އޮގަސްޓް 16) - ޗައިނާގެ އެހީގައި މެލޭޝިއާގެ ކުރީގެ ސަރުކާރުން ގާއިމްކޮށްފައިވާ މެގަ-ޕްރޮޖެކްޓްތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން އަލުން މަޝްވަރާ ކުރުމަށް ބޮޑު ވަޒީރު މަހާތިރު މުހައްމަދު މާދަމާ ޗައިނާ އަށް ވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.


މިދިޔަ މެއި މަހު މެލޭޝިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރުކަމަށް ވަޑައިގެންނެވި އުމުރުން 93 އަހަރުގެ މަހާތިރުގެ ސަރުކާރުން ދަނީ ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަޖީބު ރައްޒާގުގެ ވެރިކަމުގައި ޗައިނާގެ އެހީގައި ގާއިމްކޮށްފައި ބައެއް މަޝްރޫއުތައް ސަސްޕެންޑް ކުރަމުންނެވެ. މަހާތިރުގެ ސަރުކާރުން ހުއްޓުވި ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެ އަގު 22 ބިލިއަން ޑޮލަރަށް އަރަ އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ރެއިލް ލިންކުގެ ޕްރޮޖެކްޓް ވެސް ހިމެނެ އެވެ.

ނަޖީބުގެ ނުވަ އަހަރުގެ ވެރިކަމުގައި އަޑި ނޭނގޭ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ޗައިނާއާ އެކު ފަށާފައި ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށްފައިވެ އެވެ.

"ކުރީގެ ސަރުކާރުން ކޮށްފައި ހުރި ކަންކަން ބަލަމުން މިގެންދަނީ،" މަހާތިރު ވިދާޅުވި އެވެ.

މަހާތިރުގެ ދަތުރުގައި ގުއަންޒޫ އާއި ބެއިޖިން އަށް ވަޑައިގަންނަވާނެ އެވެ. އަދި ރައީސް ޝީ ޖިންޕިންއާ ބައްދަލު ކުރައްވާނެ އެވެ.