ސޫކީގެ ނޯބެލް ސުލްހައިގެ އިނާމު އަތެއް ނުލާނެ

އޮސްލޯ (އޮގަސްޓް 30) - ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނަށް މިއަންމާ ސިފައިން ކުރި އަނިޔާގެ ޒިންމާ ސްޓޭޓް ކައުންސެލާ އަން ސަން ސޫކީ އުފުއްލަވަން ޖެހޭ ކަމަށް އދ.ގެ ރިޕޯޓުގައި ބުނި ނަމަވެސް އެކަމަނާ އަށް ދީފައިވާ ނޯބެލް ސުލްހައިގެ އިނާމު އަތުލުމުގެ ވިސްނުމެއް ނެތް ކަމަށް ނޯވޭގެ ނޯބެލް އިންސްޓިޓިއުޓުން ބުނެފި އެވެ.


ނޯބެލް ކޮމިޓީގެ ޑިރެކްޓަރު އޮލާވް އެންޖޮލްސްޓެޑް ވިދާޅުވީ ނޯބެލް އިނާމު ދެނީ ފިޒިކްސް، ލިޓަރޭޗާ ނުވަތަ ސުލްހައިގެ ދާއިރާ އިން އެކަށީގެންވާ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ މީހުންގެ އަގު ވަޒަން ކުރަން ކަމަށެވެ.

"އަން ސަން ސޫކީ އަށް 1991 ވަނަ އަހަރު ނޯބެލް ސުލްހައިގެ އިނާމު ދީފައި ވަނީ ޑިމޮކްރެސީ އަށް އެކަމަނާ ކުރެއްވި މަސައްކަތަށް. އިނާމު އަނބުރާ އަތުލުމަކީ ނޯބެލް އިނާމުގެ ގަވާއިދުގައި ހުއްދަ ކުރާ ކަމެއް ނޫން،" އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ނޯބެލް ކޮމިޓީގައި ހިމެނެނީ ނޯވޭގެ ތަޖްރިބާކާރު ފަސް ބޭފުޅުންނެވެ.

ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނަށް މިއަންމާ ސިފައިން އަނިޔާ ކުރަމުން ދިޔަ އިރު ސޫކީ ހިމޭނުން ހުންނެވުމުން އެކަމަނާ އަށް މިދިޔަ އަހަރު ވަރަށް ގިނަ ފާޑުކިޔުންތައް އަމާޒުވި އެވެ. އަދި ބައެއް މީހުން ވަނީ ނޯބެލް ސުލްހައިގެ އިނާމު އެކަމަނާގެ އަތުން އަތުލުމަށް ގޮވާލައިފަ އެވެ.