ރަޝިޔާ އިން ހަތިޔާރު ގަންނަ ނަމަ އިންޑިއާ އަށް ފިޔަވަޅު އަޅާނަން: އެމެރިކާ

ވޮޝިންޓަން (އޮގަސްޓް 31) - ރަޝިޔާ އިން ހަތިޔާރާއި ޑިފެންސް ސިސްޓަމްތައް ގަންނަ ނަމަ ދަތި ކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކުން އިންޑިއާ ސަލާމަތްވާނެ ކަމުގެ ގެރެންޓީ ނުދެވޭނެ ކަމަށް އެމެރިކާ އިން ބުނެފި އެވެ.


ޕެންޓަގަންގެ އޭޝިއާ އޮފިޝަލް ރަންޑާލް ޝްރައިވާ ވިދާޅުވީ އިންޑިއާ ހިމާޔަތް ކުރަން އެމެރިކާ އިން މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމަށާއި ނަމަވެސް އެ ގުޅުން ހީނަރުވެގެން ދާނީ ރަޝިޔާ އިން ހަތިޔާރު ގަންނަ ނަމަ ކަމަށެވެ.

"ރަޝިޔާގެ ހަތިޔާރު ހޯދަން އިންޑިއާ އިން އުޅުމަކީ އެމެރިކާ ވަރަށް ކަންބޮޑުވާނެ ކަމެއް،" އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ޔޫކްރޭނުގެ ކްރައިމިއާ އަކީ ރަޝިޔާގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖެއްސުމާ ގުޅިގެން އެމެރިކާ އިން ވަނީ މޮސްކޯއާ ދެކޮޅަށް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އަޅައިފަ އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ރަޝިޔާ އިން ހަތިޔާރު ގަންނަ ގައުމުތަކާ ދެކޮޅަށް ވެސް އެމެރިކާ އިން ފިޔަވަޅު އެޅުން ހިމެނެ އެވެ.

އިންޑިއާ އިން ދަނީ ރަޝިޔާގެ އެސް-400 ދިގު ރާސްތާ މިސައިލް ސިސްޓަމެއް ގަތުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. މި ސިސްޓަމުގެ އަގު 60 ބިލިއަން ޑޮލަރަށް އަރަ އެވެ. އިންޑިއާގެ އިތުރުން ޗައިނާ، ތުރުކީ، ސައުދީ އަދި ގަތަރުން ވެސް ވަނީ ރަޝިޔާގެ ސިސްޓަމް ގަނެފަ އެވެ.