ޔަމަނަށް ދޭ ހަމަލާގެ ޒިންމާ އުފުލަންޖެހޭނީ ރަސްގެފާނާއި ވަލީ އަހުދު

ލަންޑަން (ސެޕްޓެމްބަރު 5) - ޔަމަނަށް ދޭ ހަމަލާގެ ޒިންމާ ސައުދީ ޝާހީ އާއިލާގެ އެންމެންގެ ބޮލުގައި ނޭޅުވޭނެ ކަމަށާއި އެކަމުގެ ޒިންމާ އުފުލަން ޖެހޭނީ ރަސްގެފާން ސަލްމާން އާއި ވަލީ އަހުދު މުހައްމަދު ބިން ސަލްމާން ކަމަށް ސައުދީ ޝާހީ އާއިލާގެ މެންބަރަކު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


ލަންޑަނުގައި ސައުދީ ޝާހީ އާއިލާއާ ދެކޮޅަށް ބަޔަކު ކުރި އިހްތިޖާޖެއްގެ ތެރޭން، ރަސްގެފާން ސަލްމާންގެ ކޮއްކޮއެއް ކަމަށްވާ ޕްރިންސް އަހުމަދު ބިން އަބްދުލް އަޒީޒް ވިދާޅުވީ ޔަމަނަށް ދޭ ހަމަލާގެ ޒިންމާ މުޅި ޝާހީ އާއިލާގެ ބޮލުގައި ނޭޅުވޭނެ ކަމަށެވެ.

"އެކަމުގައި ޒިންމާވާން ޖެހޭ ވަކި ބަޔަކު އެބަތިބި. މުޅި ޝާހީ އާއިލާގެ ބޮލުގައި އެކަން ނާޅުވާ،" ޕްރިންސް ވިދާޅުވި އެވެ. "އުއްމީދަކީ ޔަމަނާއި އެހެން ހިސާބުތަކުގައި ވެސް ހިނގާ ހަނގުރާމަ ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ނިމުން."

ޒިންމާވާން ޖެހޭ ވަކިވަކި މީހުންނަކީ ކޮބައިތޯ އިހްތިޖާޖް ކުރި މީހުން ޕްރިންސްއާ ސުވާލު ކުރުމުން ވިދާޅުވީ އެއީ ރަސްގެފާނާއި ވަލީ އަހުދު ކަމަށެވެ.

ސައުދީ އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ ކޯލިޝަނުން ޔަމަނުގެ ހޫތީންނާ ދެކޮޅަށް ހަމަލާ ދޭން ފަށާފައި ވަނީ މާޗް 2015 ގަ އެވެ. އޭގެ ފަހުން މިހާތަނަށް ވަނީ 10،000 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން މަރުވެފަ އެވެ.