ޑްރަގު ވިޔަފާރިއާ ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ފަރާތްތަކުގެ ނަން ފިލިޕީންސްގެ ރައީސް އާއްމުކުރައްވައިފި

މެނީލާ (އޮގަސްޓް 7) - މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރިއާ ގުޅިފައިވާ ފިލިޕީންސް ސަރުކާރުގެ 150 ވަރަކަށް މީހުންގެ ނަން އެ ގައުމުގެ ރައީސް ރޮޑްރިގޯ ޑުޓާޓު މިއަދު އާއްމުކޮށްފި އެވެ.


ފިލިޕީންސްގެ ދެކުނުގެ ޑަވާއޯ ސިޓީގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ޑުޓާޓް ވިދާޅުވީ މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރީގައި ސަރުކާރުގެ އޮފިޝަލުންނާއި ފަނޑިޔާރުންނާއި ކޮންގްރެސްގެ މެންބަރުންނާ އަދި ފުލުސް އޮފިސަރުން ވެސް ހިމެނޭ ކަމަށެވެ. މި ވިޔަފާރީގައި ސިޔާސީ ދާއިރާގެ 30 މީހަކު ވެސް ހިމެނެ އެވެ.

މިދިޔަ ޖޫން މަހު ފަހުކޮޅު ވެރިކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވި ޑުޓާޓް ވަނީ ގައުމުން ކުށް މަދުކުރުމުގެ ބޮޑު އެޖެންޑާއެއް އެކުލަވާލައްވައިފަ އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ޑްރަގުގެ ވިޔަފާރި ހުއްޓުވުން ހިމެނެ އެވެ. ޑުޓާޓް ވިދާޅުވީ މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރި ކުރާ މީހުންގެ ލިސްޓު އެކުލަވާލީ އެކަމަށްޓަކައި އެކުލަވާލި ފުލުހުންނާއި ސިފައިންގެ ޓާސްކް ފޯހަކުން ވަރަށް ރަނގަޅަށް ޗެކްކުރުމަށް ފަހު ކަމަށެވެ.

މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރި ކުރުމުގައި ބައިވެރިވި ހުރިހާ ފުލުހުން މިހާރު ވަނީ ވަޒީފާ އިން ސަސްޕެންޑްކޮށްފަ އެވެ. މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރިއާ ގުޅިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހަތް ފަނޑިޔާރުން ވެސް ހިމެނެ އެވެ. މި އެންމެންނަށް ދީފައިވާ ސެކިއުރިޓީ ހުއްޓާލުމަށް ވެސް ރައީސް ވަނީ އަންގަވައިފަ އެވެ.

ޑުޓާޓް ވިދާޅުވީ ތުހުމަތު ކުރެވުނު އެންމެންނަށް ވެސް ކުށުން ބަރީއަވުމަށް ހަމަހަމަ ފުރުސަތު ދޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި މީގެ ތެރޭގައި އޭނާގެ ގާތް ރަހުމަތްތެރިން ހިމެނޭ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ. ޑުޓާޓް އަދި ވިދާޅުވީ މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރިއާ ގުޅިފައިވާ 600،000 މީހުން އެބަތިބި ކަމަށެވެ.

މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކޮށް ވިޔަފާރިކުރާ މީހުން ގަޔަށް ބަޑި ޖެހުމަށް އަމުރުކޮށްފައިވާ މައްސަލާގައި ފާޑުކިޔާ ފަރާތްތަކަށް ވެސް ޑުޓާޓް ވަނީ ރައްދުދެއްވައިފަ އެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ކުރާ ހަނގުރާމައިގައި އަޅާ ފިޔަވަޅުތަކަކީ އިންސާނީ ހައްގުތަކާ ބެހޭ ޖަމިއްޔާތަކާ ބެހޭ ކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ.