ބުރޫނާއީގައި އަލަށް އެކުލަވާލި ޝަރީއާ ގާނޫނު ތަންފީޒް ކުރަން ފަށައިފި

ބަންދަރު ސަރީ ބަގަވާން (އެޕްރީލް 3) - މަރުގެ އަދަބާއި އަތްކެނޑުން ހިމަނައިގެން ބުރޫނާއީގައި އަލަށް އެކުލަވާލި ޝަރީއާ ގާނޫނަށް އަމަލު ކުރަން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.


އިސްލާމީ ޝަރީއަތުގެ ހުކުމްތައް ތަންފީޒް ކުރާނެކަން ބުރޫނާއީ އިން އިއުލާން ކުރުމާ އެކު އދ. އާއި އީޔޫ އަދި ސިޔާސީ ފަރާތްތަކުން ވަނީ އެ ގައުމަށް ފާޑު ކިޔަން ފަށައިފަ އެވެ. އަދި މަޝްހޫރު ސެލެބްރިޓީން ވަނީ ބުރޫނާއީގެ ހޮޓާތައް ބޮއިކޮޓް ކުރުމަށް ގޮވާލައިފަ އެވެ.

ބުރޫނާއީގެ އާ ގާނޫނުލް އުގޫބާތަށް މިއަދު އަމަލް ކުރަން ފެށީ އެތައް އަހަރެއްގެ ފަސް ޖެހުމަކަށް ފަހު އެވެ. އާ ގާނޫނުލް އުގޫބާތުގައި ވަނީ ވައްކަން ކުރާ މީހުންގެ އަތާއި ފައި ކެނޑުމާއި ރޭޕް ކުރުމާއި ޒިނޭ ކުރާ މީހުންނާއި އެއްޖިއްސުން ގުޅުން ހިންގާ މީހުންނަށް މަރުގެ އަދަބު ދިނުން ހިމަނައިފައިވެ އެވެ. މީގެ އިތުރުން ރަސޫލާ އަށް ފުރައްސާރަ ކުރާ ފަރާތްތަކަށް މަރުގެ އަދަބު ދިނުމަށް ވެސް އާ ގާނޫނުލް އުގޫބާތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވެ އެވެ. މުސްލިމް ނޫން މީހުންގެ މައްޗަށް ވެސް މި ގާނޫން ތަންފީޒް ކުރާނެ ކަމަށް ބުރޫނާއީ އިން ބުނެފައިވެ އެވެ.

އިސްލާމީ ޝަރީއަތުގެ ހުކުމްތައް ގާއިމްކުރާނެ ކަމަށް ބުރޫނާއީ އިން ބުނުމާ އެކު އދ. އިން ބުނެފައި ވަނީ އެއީ ވަރަށް "ލާއިންސާނީ" ކަމެއް ކަމަށެވެ. ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން އިން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ ބުރުނާއީ އިން ތަންފީޒް ކުރަން އުޅެނީ އަނިޔާވެރި އަދަބުތަކެއް ކަމަށެވެ. ފިލްމީ ބަތަލް ޖޯން ކްލޫނީ އާއި ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އެލްޓަން ޖޯން ވަނީ ބުރޫނާއީގެ ހޮޓާތައް ބޮއިކޮޓް ކުރުމަށް ގޮވާލައިފަ އެވެ.

ގައުމާ މުޚާތަބް ކުރައްވައި ބުރޫނާއީގެ ރަސްގެފާން ހަސަނުލް ބުލްގިޔާ ވަނީ އިސްލާމީ ތައުލީމް ގައުމުގައި ވީހާވެސް ބޮޑަށް ފުޅާ ކުރުމަށް ގޮވާލައްވައިފަ އެވެ. އާ ގާނޫނުލް އުގޫބާތު ހަދާކަން ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑެތި މުއްސަނދިންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ސުލްތާން އިއުލާން ކުރެއްވީ 2013 ވަނަ އަހަރު އެވެ.