އެމެރިކާ އިން ދަނީ ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ބިރުވެރިކަން އުފައްދަމުން: ޗައިނާ

ބެއިޖިން (ފެބްރުއަރީ 4) - ނޮވެލް ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ބިރުވެރިކަން އެމެރިކާ އިން އުފައްދަމުންދާ ކަމަށް ޗައިނާ ސަރުކާރުން ތުހުމަތުކޮށްފި އެވެ.


ޗައިނާ އިން އެހެން ބުނިއިރު އެމެރިކާ އިން ވަނީ ވައިރަހާ ގުޅިގެން އެ ގައުމުގައި ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާންކޮށް، ވޭތުވެދިޔަ ދެ ހަފުތާ ތެރޭ ޗައިނާ އަށް ދަތުރުކޮށްފައިވާ މީހެއް ނަމަ އެމެރިކާ އަށް ވަނުން މަނާކޮށްފަ އެވެ.

ކޮރޯނާވައިރަހުގައި ޗައިނާ މިހާތަނަށް 425 މީހުން މަރުވެފައިވާ އިރު ވައިރަސް ވަނީ 20،400 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް އަރައިފަ އެވެ. ޗައިނާ އިން ބޭރުން ވައިރަސް ވަނީ 150 މީހުންނަށް އަރައި ފިލިޕީންސް އިން އެކަކު މަރުވެފަ އެވެ.

އެމެރިކާ އިން އެޅި ފިޔަވަޅުތައް

ވޫހާންގައި ތިބި އެމެރިކާ މީހުން އެ ސިޓީން ނުކުތުމަށް ޖެނުއަރީ 23 ވަނަ ދުވަހު އެންގި އެވެ. އޭގެ ހަފުތާއެއްހާ ދުވަސް ފަހުން ވަނީ ޗައިނާގައި ތިބި އެމެރިކާ ސަރުކާރުގެ މުވައްޒަފުންގެ އާއިލާތަކުގެ މީހުން އެ ގައުމުން ނުކުތުމަށް އަންގައިފަ އެވެ. ދުނިޔޭގެ ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު ޑަބްލިއުއެޗްއޯ އިން ޖެނުއަރީ 30 ގައި އިއުލާން ކުރުމާ ގުޅިގެން އެމެރިކާ އިން ވަނީ ޗައިނާގައި ތިބި އުމުރުން 21 އަހަރުން ދަށުގެ އެންމެން އެ ގައުމުން ފޭބުމަށް އަންގައިފަ އެވެ. ހުބެއި ޕްރޮވިންސްގައި އުޅެފައި އެމެރިކާ އަށް ދާ ކޮންމެ މީހަކު 14 ދުވަހަށް ކަރަންޓީން ކުރުމަށް ނިންމި އެވެ.

މި ފިޔަވަޅުތަކާ މެދު ޗައިނާ އިން ދެކެނީ ކިހިނެއް؟

އެމެރިކާ އިން އެޅި ފިޔަވަޅުތަކުން އެހީތެރިކަމެއް ލިބުމުގެ ބަދަލުގައި އުފެދޭނީ ބޮޑު ބިރުވެރި ކަމެއް ކަމަށް ޗައިނާގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ ތަރުޖަމާން ހުއާ ޗުންޔިން ވިދާޅުވި އެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ ޗައިނާ މީހުންނަށް ބޯޑަރު ބަންދުކުރި ފުރަތަމަ ގައުމަކީ އެމެރިކާ ކަމަށާއި ޗައިނާގައި ތިބޭ އެމްބަސީ ސްޓާފުން ފުރަތަމަ ގެންދިޔަ ގައުމަކީ ވެސް އެމެރިކާ ކަމަށެވެ.

"އެމެރިކާ އިން ފިޔަވަޅު އަޅާފައި ވަނީ ޑަބްލިއެޗްއޯގެ ރެކޮމެންޑޭޝަންސްތަކާ ވެސް ޚިލާފަށް،" އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.