ކޮވިޑް-19: ބޮޑު ރޯގާއަކަށް ދުނިޔެ ތައްޔާރުވެ އޮތުމަށް ޑަބްލިއުއެޗްއޯ އިން ގޮވާލައިފި

ބެއިޖިން (ފެބްރުއަރީ 25) - ޗައިނާގައި ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް-19 ބޮޑު ރޯގާއަކަށް ބަދަލުވެދާނެތީ ދުނިޔެ ތައްޔާރުވެ އޮތުމަށް ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ (ޑަބްލިއުއެޗްއޯ) އިން ގޮވާލައިފި އެވެ.


ޑަބްލިއުއެޗްއޯ އިން ބުނީ ކޮވިޑް-19 އަކީ ބޮޑު ބަލިމަޑުކަމެއްގެ ގޮތުގައި އަދި ނުބެލި ނަމަވެސް، ގައުމުތަކުން ދުރާލާ ތައްޔާރުވެ ތިބެން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ.

ޑަބްލިއުއެޗްއޯ އިން އިންޒާރު ދިން އިރު ކޮވިޑް-19 ދަނީ އޭޝިއާ އާއި މެދުއިރުމަތި އަދި ޔޫރަޕުގައި ހަލުވިކަމާ އެކު ފެތުރެމުންނެވެ. މިހާތަނަށް 30 ގައުމަކުން ކޮވިޑް-19 ފެނިފައިވާ އިރު ޗައިނާ އިން ބޭރުން ވަނީ 20 މީހުން މަރުވެ، 1،200 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ޕޮޒިޓިވްވެފަ އެވެ. އިޓަލީން އިއްޔެ ވަނީ ހަތަރު މީހުން މަރުވެފަ އެވެ. އެ ގައުމުން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ ހަތަކަށް އަރައިފަ އެވެ.

ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ ޑިރެކްޓަ ޖެނެރަލް ޓެޑްރޯސް އަދަނޮމް ގެބްރެޔެސުސް ވިދާޅުވީ އީރާން، އިޓަލީ އަދި ސައުތު ކޮރެއާ އިން ވައިރަހަށް ޕޮޒިޓްވްވާ މީހުން ދަނީ އިތުރުވަމުން ކަމަށެވެ.

"ގައުމުތަކަށް ދޭން ބޭނުންވާ މެސެޖަކީ ހިތްވަރާއި އުއްމީދާ އެކު ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން. ގިނަ ގައުމުތަކަކުން ވަނީ އެކަން ކޮށްފައި،" ނޫސްވެރިންނާ ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ އިމަޖެންސީ ހެލްތު ޕްރޮގްރާމުގެ ޑިރެކްޓަރު މައިކް ރަޔަން ވިދާޅުވީ މިއީ ބަލިމަޑުކަމަކަށް ތައްޔާރުވެ ތިބެންވީ ވަގުތު ކަމަށެވެ.

އެޗް1އެން1 (ސްވައިން ފްލޫ) ފެތުރުނު ދުވަސްވަރު ވަނީ އެއީ ދުނިޔެ އަށް ފެތުރޭ ބޮޑު ބަލިމަޑުކަމެއްގެ ގޮތުގައި ޑަބްލިއުއެޗްއޯ އިން 2009 ވަނަ އަހަރު އިއުލާންކޮށްފަ އެވެ.