ކޮވިޑް-19: ވައިރަހުގެ ނުރައްކާ ލެެވެލް އެންމެ މަތީގައި

ޖެނީވާ (ފެބްރުއަރީ 29) - މުޅި ދުނިޔެ އަށް ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރުމުގެ ނުރައްކާ އެންމެ މަތީ ދަރަޖަ އަށް ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ (ޑަބްލިއުއެޗްއޯ) އިން ޖައްސައިފަ އެވެ.


ނަމަވެސް ޑަބްލިއުއެޗްއޯ ބުނީ ވައިރަސް ފެތުރޭ ވަސީލަތްތައް ހުއްޓުވައިފި ނަމަ ރޯގާ ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު އަދިވެސް ވަރަށް ބޮޑު ކަމަށެވެ.

ޗައިނާގައި ޑިސެމްބަރު މަހު ފަހުކޮޅު ފެށުނު ވައިރަސް އެ ގައުމުގައި ހަލުވިކަމާ އެކު ފެތުރެމުން ގޮސް ކޮންޓްރޯލްވާ އަތަށް މިހާރު އަޅާފައިވާ އިރު ނުރައްކާ ބޮޑުވެފައި ވަނީ ދުނިޔޭގެ އެހެން ގައުމުތަކަށް ވައިރަސް ފެތުރިގެންދާ މިންވަރު ފުޅާވަމުންދާތީ އެވެ. ފަންސާހަށް ވުރެ ގިނަ ގައުމުން މިހާރު ވަނީ ކޮވިޑް-19 ފެނިފަ އެވެ.

ޗައިނާ އަށް ވުރެ ބޮޑަށް އެހެން ގައުމުތަކުން ރޯގާ ޖެހޭ މީހުން ވަނީ އިތުރުވެފަ އެވެ. ޗައިނާ އިން އިއްޔެ ފެނިފައި ވަނީ ވައިރަހުގެ 327 މީހުންނެވެ. މިއީ ވޭތުވެދިޔަ މަހެއްހާ ދުވަހު ތެރޭ އެންމެ މަދުން ބަލި މީހުން ފެނުނު ދުވަހެވެ. ސައުތު ކޮރެއާ އިން އިއްޔެ ވަނީ ކޮރޯނާވައިރަހުގެ 600 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ފެނިފަ އެވެ.

ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ ޑިރެކްޓަރު ޖެނެރަލް ޓެޑްރޯސް އަދަނޮމް ގެބްރެޔެސުސް ވިދާޅުވީ އެންމެ ބޮޑު ނުރައްކަލަކީ ދޮގު މައުލޫމާތު ފެތުރުމާއި ބިރުވެރިކަން އުފެއްދުން ކަމަށެވެ.

ޑަބްލިއުއެޗްއޯ އިން ގަބޫލްކުރާ ގޮތުގައި ހުރިހާ ގައުމުތަކެއްގެ ސަރުކާރުތަކާއި މުޖްތައުތައް ގުޅިގެން މަސައްކަތްކޮށްފި ނަމަ ބަލި ކޮންޓްރޯލް ކުރެވޭނެ އެވެ.

ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ އިމަޖެންސީ ހެލްތު ޕްރޮގްރާމުގެ ވެރިޔާ ޑރ. މައިކް ރަޔަން ވިދާޅުވީ ރިސްކް ލެވެލް މަތިކުރީ ގައުމުތަކުގެ ހެލްތު ކެއާ ސިސްޓަމް އަދިވެސް ތައްޔާރުވެ ނެތުމުން އެކަމަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ގޮތުން ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އޭނާ ވިދާޅުވީ މިހާރުގެ ޑޭޓާ އަށް ބަލާއިރު ކޮވިޑް-19 އަކީ ދުނިޔެ އަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ބޮޑު ރޯގާއެއްގެ ގޮތުގައި އަދި ބެލެން ނެތް ކަމަށެވެ.

"ދުނިޔެ އަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ބޮޑު ރޯގާއެއް ކަމަށް ނިންމައިފި ނަމަ އޭގެ މާނައަކީ ދުނިޔޭގެ ބިމުގައިވާ ކޮންމެ އިންސާނަކު ވެސް ވަނީ އެ ރޯގާ އަށް ހުށަހެޅިފައިކަން،" ރަޔަން ވިދާޅުވި އެވެ.