ދުނިޔެ / އަލްގާއިދާ

އަލްގައިދާ ލީޑަރު މަރާލަން އެމެރިކާ އިން ޑްރޯން ހަމަލާދީފި

އެމެރިކާ އިން ޑްރޯން ހަމަލާދީފައި ވަނީ އަފްޣާނިސްތާނުގެ އުތުރުގެ ކުނާރު ޕްރޮވިންސްގައި. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

27 އޮކްޓޯބަރ 2016 - 13:01

2 comments

ވޮޝިންޓަން (އޮކްޓޯބަރު 27) - އަފްޣާނިސްތާނުގެ އުތުރުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އަލްގައިދާގެ އެންމެ ސީނިއާ ލީޑަރު މަރާލަން އެމެރިކާ އިން ޑްރޯން ހަމަލާދީފައިވާ ކަމަށް ސިފައިންގެ އިސް އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

އެމެރިކާ ސިފައިންގެ އޮފިޝަލް ވިދާޅުވީ އަލްގައިދާގެ ސީނިއާ ލީޑަރު ފާރޫގު އަލް ގަހުތާނީ ވަނީ ޑްރޯން ހަމަލާތަކުގައި މަރުވެފައި ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށެވެ. އެމެރިކާގެ ޑްރޯން އެހެން ހަމަލާތަކެއް ވަނީ ގަހުތާނީގެ ނައިބަށް އަމާޒުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ވެސް އެންބީސީން ބުންޏެވެ.

ސައުދީ އަރަބިއާ އަށް އުފަން ނަމަވެސް ގަތަރުގެ ރައްޔިތެއް ކަމަށްވާ ގަހުތާނީ ވަނީ އެމެރިކާ އިން އެންމެ ހޯދަން ބޭނުންވާ މީހުންގެ ލިސްޓުގައި ފެބްރުއަރީ މަހު ހިމަނައިފަ އެވެ. ޔޫރަޕާއި އެމެރިކާ އަށް ދޭން އުޅުނު ވަރަށް ގިނަ ހަމަލާތަކުގެ ފަހަތުގައި ވަނީ ގަހުތާނީ ކަމަށް ވަނީ އެކި ފަރާތްތަކުން ބުނެފަ އެވެ.

އަފްޣާނިސްތާން ސަރުކާރުގެ ތަރުޖަމާން އަބްދުލް ގަނީ މޫސާމިން ވިދާޅުވީ ކުނާރު ޕްރޮވިންސަށް އާދިއްތަ ދުވަހު ދިން ޑްރޯން ހަމަލާގައި ހަނގުރާމަވެރިންގެ 15 މީހުން މަރުވެފައިވާ ކަމަށެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ޕާކިސްތާނުގެ ތާލިބާނުން ހިމެނޭ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

2 ކޮމެންޓް, 21 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 19%
icon sad icon sad 33%
icon angry icon angry 48%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 0%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

ރިޒާ

07 November 2016

ކުށެއްނެތްމީހުން މަރަމުންދާނަމަ ތިވެސް ކުރުން ރަގަޅުކަމެއް ނަމވެސް ކުށެއްފަރާތްތަކެއް އެމެރިކާގެ އިސްބޭފުޅުންގެ އޯޑަރަށް މަރާފައިވާތި މިކަންވެސް ބަލަން

The name is already taken The name is available. Register?

ހަސަނު

27 October 2016

ވަރަށް ރަނގަޅު... ތާއީދު..

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454