ޗައިނާގެ ޓޫރިސްޓުން ފުރަތަމަ ފޮނުވާ ގައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި ލަންކާ

ކޮލަމްބޯ (އޮކްޓޯބަރު 15) - ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ރޯގާ އަށް ފަހު ދަތުރުފަތުރު އަލުން ފެށުމުން ޗައިނާގެ ޓޫރިސްޓުން ފުރަތަމަ ފޮނުވާ ގައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި ލަންކާ ހިމެނޭނެކަމުގެ ޔަގީންކަން ބެއިޖިން އިން ދީފި އެވެ.


ޗައިނާ އިން ދާދި ފަހުން ލަންކާ އަށް ޒިޔާރަތްކުރި މަތީ ފެންވަރުގެ ވަފުދުން ވަނީ ދެ ގައުމުގެ މެދުގައި ޓޫރިޒަމް އަލުން ފެށުމާ ގުޅޭ ގޮތުން މަަޝްވަރާކޮށްފަ އެވެ. ޗައިނާގެ ޓޫރިސްޓުން ލަންކާ އަށް ފޮނުވައިދިނުމަށް އެދުމާ ގުޅިގެން ޗައިނާ ވަފުދުގެ ވެރިޔާ ކޮމިއުނިސްޓް ޕާޓީގެ ޕޮލިޓް ބިއުރޯގެ މެންބަރު ޔަންގް ޖިއެޗީ ވަނީ އެކަމަށް އެއްބާރުލުން ދޭނެކަމުގެ ޔަގީންކަން ދީފަ އެވެ.

ޗައިނާ އާއި ލަންކާއާ ދެމެދު ވައިގެ ދަތުރުތައް ފެށުމުގެ ކުރިން ދެ ގައުމުން ވެސް ވަނީ ސިއްހީ ފިޔަވަޅުތައް ވަރުގަދަ ކުރުމަށް އެއްބަސްވެފަ އެވެ.

"ދެ ގައުމުގެ މެދުގައި ޓްރޭވަލް ބަބްލްއެއް އުފެއްދޭނެ ގޮތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ވަނީ މަޝްވަރާކޮށްފައި،" ކޮލަމްބޯގައި ހުންނަ ޗައިނާގެ އެމްބަސީން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވެ އެވެ. "ޗައިނާ އާއި ސްރީ ލަންކާ އިން ވެސް ވައިރަސް ކޮންޓްރޯލްކޮށްފައިވާތީ ޗައިނާގެ ޓޫރިސްޓުން ގައުމުން ބޭރަށް ދަތުރު ކުރަން ފެށުމުން އެންމެ ފުރަތަމަ މަންޒިލެއްގެ ގޮތުގައި ލަންކާ ހަމަޖައްސާނެ."

ޗައިނާގެ 260،000 ޓޫރިސްޓުން 2018 ވަނަ އަހަރު ލަންކާ އަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވެ އެވެ. ނަމަވެސް މިދިޔަ އަހަރު ޒިޔާރަތްކޮށްފައި ވަނީ 167،000 ޓޫރިސްޓުންނެވެ. ޗައިނާގެ ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު މަދުވެފައި ވަނީ ލަންކާގައި ދިން އީސްޓާ ސަންޑޭ ހަމަލާއާ ގުޅިގެންނެވެ.

ޗައިނާގެ ނޭޝަނަލް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސް އިން ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި މިދިޔަ އަހަރު އެ ގައުމުގެ 169.21 މިލިއަން ޓޫރިސްޓުން ވަނީ އެކި ގައުމުތަކަށް ދަތުރުކޮށްފަ އެވެ. އެއީ އޭގެ ކުރީ އަހަރަށް ވުރެ 4.5 ޕަސެންޓް އިތުރު އަދަދެކެވެ.