ޔޫރަޕުގައި މެސީ ސައްތައެއް ހަދައިފި

ބާސެލޯނާ (އޮކްޓޯބަރު 19) – ލިއޮނަލް މެސީ ޔޫރަޕުގައި ޖެހި 100 ވަނަ ގޯލާ އެކު، އެކަކު މަދުކޮށް ކުޅެ ސްޕެއިނުގެ ބާސެލޯނާ އިން ރޭ ގްރީކުގެ އޮލިމްޕިއާކޯސް 3-1 އިން ބަލިކޮށްފި އެވެ.


ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ބާސެލޯނާ ކުޅުނު މެޗުގެ 18 ވަނަ މިނެޓުގައި އެ ޓީމަށް ލީޑު ލިބުނީ އޮލިމްޕިއާކޯސްގެ ޑިމިޓްރިއޮސް ނިކޮލައޫ އަތުން ބައިކޮޅަށް ވަން ލަނޑުންނެވެ. އެކަމަކު 42 ވަނަ މިނެޓުގައި ދެ ވަނަ ރީނދޫ ކާޑާ އެކު މުހިއްމު ޑިފެންޑަރު ޖެރާޑް ޕީކޭ އަށް ރަތްކާޑު ދެއްކުމުން ބާސެލޯނާ އަށް އުނދަގޫތަކާ ކުރިމަތިވި އެވެ.

އެކަކު މަދުކޮށް ކުޅުނު ބާސެލޯނާ ސަލާމަތުގެ އައްސޭރިއަކަށް ގެންގޮސްދިނީ 61 ވަނަ މިނެޓުގައި މެސީ އެވެ. އޭނާ މި ގޯލް ޖެހީ ހިލޭ ޖެހުމަކުންނެވެ. ބާސެލޯނާގެ ތިން ވަނަ ލަނޑު އޭގެ ތިން މިނެޓު ފަހުން ޖެހީ މެސީ ދިން ބޯޅައަކުން ލޫކަސް ޑީނޭ އެވެ. އޮލިމްޕިއާކޯސްގެ ހަމައެކަނި ލަނޑު 89 ވަނަ މިނެޓުގައި ޖެހީ، ބައިކޮޅަށް ވެސް ގޯލް ޖެހި ނިކޮލައޫ އެވެ.

ޔުއެފާ ކްލަބް މުބާރާތްތަކުގައި މެސީ ޖެހި ލަނޑުގެ އަދަދު 100 އަށް މި އެރުވީ 122 މެޗުންނެވެ. މެސީ އަކީ ދެ ވަނަ އަށް އެންމެ ގިނަ ލަނޑު ޖެހި ކުޅުންތެރިއާ އެވެ. އެއް ވަނައިގައި އޮތީ 148 މެޗުން 108 ގޯލް ޖަހާފައިވާ ރެއާލް މެޑްރިޑުގެ ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ އެވެ. ތިން ވަނައިގައި 161 މެޗުން 77 ގޯލް ޖަހާފައިވާ ރެއާލް މެޑްރިޑުގެ ކުރީގެ ކެޕްޓަން ރައުލް ގޮންޒާލެސް އޮތްއިރު ހަތަރު ވަނަ އަކީ 114 މެޗުން 70 ގޯލް ޖަހާފައިވާ އޭސީ މިލާނުގެ ކުރީގެ ފޯވާޑް ފިލިއްޕޯ އިންޒާގީ އެވެ.

މި ގްރޫޕުގެ އަނެއް މެޗުން އެންމެ ފަހުގެ ރަނަރަޕް ޔުވެންޓަސް ވަނީ ޕޯޗުގަލްގެ ސްޕޯޓިން އަތުން 2-1 އިން އުދަނގޫ މޮޅެއް ހޯދައިފަ އެވެ. މެޗުގެ 12 ވަނަ މިނެޓުގައި ޔުވެންޓަސްގެ ޑިފެންޑަރު އެލެކްސް ސެންޑްރޯ އަތުން ބައިކޮޅަށް ވަން ލަނޑުން ސްޕޯޓިން އަށް ލީޑު ލިބުނެވެ. ޔުވެންޓަސް އަށް 29 ވަނަ މިނެޓުގައި އެއްވަރުކޮށްދިނީ މިރެލަމް ޕިޔަނިޗެވެ. އެ ޓީމު މޮޅުވީ 84 ވަނަ މިނެޓުގައި މާރިއޯ މަންޒުކިޗް ޖެހި ގޯލުންނެވެ.

މި ގްރޫޕުގެ އެއް ވަނައިގައި ނުވަ ޕޮއިންޓާ އެކު ބާސެލޯނާ އޮތްއިރު ޔުވެންޓަސް އޮތީ ހަ ޕޮއިންޓާ އެކު ދެ ވަނައިގަ އެވެ. ސްޕޯޓިން ތިން ޕޮއިންޓާ އެކު އޮތީ ތިން ވަނައިގަ އެވެ. އޮލިމްޕިއާކޯސް އަށް ޕޮއިންޓެއް ނުލިބެ އެވެ.