ބާސެލޯނާ ކުޅުންތެރިންނަކީ މެޝިންތަކެއް ނޫން: ވަލްވޭޑޭ

ބާސެލޯނާ (ޖެނުއަރީ 29) - ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި އަލަވޭސް އަތުން ބާސެލޯނާ 2-1 އިން މޮޅުވި ނަމަވެސް އެ ޓީމަށް އެންމެ ރަނގަޅަށް ނުކުޅެވޭ ކަމަށް ބުނުމުން އެ ކްލަބްގެ ކޯޗު އާނެސްޓޯ ވަލްވޭޑޭ ހިތްހަމަ ނުޖެހިއްޖެ އެވެ.


ރޭގެ މެޗުން މޮޅުވެ ބާސެލޯނާ ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި އޮތީ 21 މެޗުން 57 ޕޮއިންޓާ އެކު އެވެ. ދެ ވަނައިގައި އޮތީ ރޭ ލަސް ޕަލްމާސް އަތުން 3-0 އިން މޮޅުވި އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑް އެވެ. އެ ޓީމަށް ވަނީ 21 މެޗުން 46 ޕޮއިންޓެވެ.

ބާސެލޯނާގެ ފިލިއްޕޭ ކުޓީނިއޯ ފުރަތަމަ އެގާރައިގައި ރޭގެ މެޗުގައި ކުޅުނުއިރު އެ ޓީމު ހާސްކޮށްލުމަށް ފަހު އަލަވޭސް އަށް ލީޑުނަގައިދިނީ ކުރިން މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ ފޯވާޑް ޖޯން ގުއިޑޭޓީ އެވެ. ބާސެލޯނާ މޮޅުވީ ލުއިސް ސުއަރޭޒާއި ލިއޮނަލް މެސީގެ ލަނޑުތަކުންނެވެ. މި ލަނޑަކާ އެކު މެސީ ވަނީ ލީގުގައި މި ސީޒަނު 20 ގޯލު ހަމަކޮށްފަ އެވެ.

"އަހަރެން ހައިރާންވޭ މި މެޗުން ބާސެލޯނާ މޮޅުވުމުން ވެސް މީޑިއާ އިން ކުޅުމަށް ފާޑުކިޔާތީ. ކުޅުންތެރިންނަކީ މެޝިންތަކެއް ނޫން. މި މެޗުގައި ކުޅުނު ގިނަ ކުޅުންތެރިން މީގެ ދެ ދުވަސް ކުރިން ކުޅެފި. ކުޓީނިއޯ އަށް ވެސް ފުރަތަމަ އައިސް މޮޅު ކުޅުމެއް ނުދެއްކޭނެ ވަގުތު ބޭނުންވާނެ،" ކުރިން ބިލްބާއޯ އަށް ކޯޗުކޮށްދިން ވަލްވޭޑޭ ބުންޏެވެ.

ލަސް ޕަލްމާސް ކޮޅަށް އެތުލެޓިކޯގެ ތިން ލަނޑު ވެސް އެ ޓީމުން ކާމިޔާބުކުރީ އެންޓޮއިން ގްރީޒްމަން އާއި ފެނާންޑޯ ޓޮރޭޒް އަދި ތޯމަސް އެވެ. މި މެޗުގައި ގްރީޒްމަން ޖެހި ގޯލަކީ މި ސީޒަނުގައި އޭނާ ލީގުގައި ކާމިޔާބުކުރި ހަތް ވަނަ ގޯލެވެ. އޭނާ ބުނީ މި އަހަރު ފެެށުނީ ވަރަށް ރަނގަޅަށް ކަމަށާއި އުއްމީދަކީ ގޯލު ގިނަކޮށް އެހެން ކުޅުންތެރިންނަށް ފުރުސަތު ތަނަވަސްކޮށްދިނުން އިތުރު ކުރުން ކަމަށެވެ.