މެސީގެ ހެޓްރިކުން ބާސެލޯނާ ބޮޑު ރެކޯޑަކާ ދިމާލަށް

ބާސެލޯނާ (އޭޕްރިލް 8) – ލިއޮނަލް މެސީގެ ހެޓްރިކާ އެކު ލެގަނޭސް އަތުން 3-1 އިން މޮޅުވެ ބާސެލޯނާ އިން ސްޕެނިޝް ލީގުގެ ތާރީހުގައި ބަލިނުވެ އެންމެ ގިނަ މެޗު ފުރިހަމަކުރުމުގެ ރެކޯޑާ އެއްވަރުކޮށްފި އެވެ.


ބާސެލޯނާ އިން ބަލިނުވެ 38 މެޗު ހަމަކޮށް، 1979/1980 ގައި ރެއާލް ސޮސިއެޑާޑުން ހަދާފައިވާ ރެކޯޑާ ހަމަކުރިއިރު ދެން އޮތް މެޗުން ބަލިނުވެ ފަރުޖައްސާލައިފި ނަމަ އަމިއްލަ ރެކޯޑެއް ގާއިމްކުރެވޭނެ އެވެ.

ރޭގެ މޮޅާ އެކު ބާސެލޯނާ ވަނީ 79 ޕޮއިންޓާ އެކު ތާވަލުގެ އެއް ވަނައިގައި 12 ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ވެސް ނަގައިފަ އެވެ. ދެ ވަނައިގައި 67 ޕޮއިންޓާ އެކު އޮތް އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑަށް ލީޑު ކުޑަކުރަން ފުރުސަތު އޮތް ނަމަވެސް މިއަދު ބައްދަލުކުރަން ޖެހެނީ ވާދަވެރި ރެއާލް މެޑްރިޑާ އެވެ. ރެއާލް މެޑްރިޑް 63 ޕޮއިންޓާ އެކު ތިން ވަނައިގައި އޮތްއިރު މިއަދު މޮޅުވެއްޖެ ނަމަ އެތުލެޓިކޯއާ އެއް ޕޮއިންޓަށް ގާތްކުރެވޭނެ އެވެ.

އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ބާސެލޯނާ ކުޅުނު މެޗުގައި އެ ޓީމަށް މެސީ ކުރި ހޯދައިދިނީ 27 ވަނަ މިނެޓުގައި ހިލޭ ޖެހުމަކުން ވައްދާލި ލަނޑަކުންނެވެ. ދެ ވަނަ ލަނޑު އޭނާ ޖެހީ އޭގެ ފަސް މިނެޓު ފަހުންނެވެ. ދެ ވަނަ ހާފުގައި، 68 ވަނަ މިނެޓުގައި ލެގަނޭސްގެ ނަބީލް އެލް ހާރް ތަފާތު ކުޑަކުރި ނަމަވެސް މެސީ ވަނީ 87 ވަނަ މިނެޓުގައި ހެޓްރިކް ފުރިހަމަކޮށް ބާސެލޯނާ އަށް ތިން ޕޮއިންޓް ކަށަވަރުކޮށްދީފަ އެވެ.

ރޭގެ މެޗުގައި މެސީ ހިލޭ ޖެހުމަކުން ޖެހި ގޯލާ އެކު އޭނާ ވެފައިވަނީ 2003/2004 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން މިހާތަނަށް ސްޕެނިޝް ލީގުގައި އޭރިއާ ބޭރުން ޖެހިޖެހިހެން ހަ މެޗުގައި ގޯލް ޖެހި ފުރަތަމަ ކުޅުންތެރިޔާ އަށެވެ.