ބެލޮންޑިއޯ އެވޯޑާ މެދު ހިތް ސާފު: އިނިއެސްޓާ

ބާސެލޯނާ (މެއި 18) - އަންދްރެސް އިނިއެސްޓާ އަށް ބެލޮންޑިއޯ އެވޯޑެއް ހައްގުވާ ކަމަށާއި އެކަން ފުރިހަމަ ނުވެ އޮތުމުން މައާފަށް އެދޭ ކަމަށް އެ އެވޯޑްދޭ "ފްރާންސް ފުޓްބޯލް" މަޖައްލާ އިން ބުނެފައިވާއިރު އިނިއެސްޓާ ބުނީ "ހިތް ސާފު" ކަމަށެވެ.


ފީފާއާ ގުޅިގެން އޭރު ދެމުންދިޔަ ބެލޮންޑިއޯ އެވޯޑް ގިނަ ބަޔަކު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި 2010 ވަނަ އަހަރު ހައްގުވަނީ އިނިއެސްޓާ އަށެވެ. އެއީ އެ ފަހަރު ސްޕެއިނުން ވޯލްްޑް ކަޕް ހޯދުމުންނާއި ބާސެލޯނާގައި އިނިއެސްޓާ ދެއްކި ތަފާތު މޮޅު ކުޅުމުގެ ސަބަބުންނެވެ.

އެ އަހަރު އެވޯޑް ލިއޮނަލް މެސީ އަށް ލިބުނުއިރު، ދެ ވަނަ ދިޔައީ އިނިއެސްޓާ އެވެ. ތިން ވަނަ އަށް ދިޔައީ ޒަވީ ހެނާންޑޭޒް އެވެ.

"އެކަމުގައި މައާފަށް އެދެން ޖެހޭ ސަބަބެއް ނެތް. އަހަރެން އެ އެވޯޑް ހަފުލާތަަކަށް ދިޔައިން. އަދި ވަރަށް ހިތްހަމަ ޖެހޭ ވަގުތުތަކެއް ހޭދަކުރިން،" އުމުރުން 33 އަހަރުގެ އިނިއެސްޓާ ބުންޏެވެ. "އެ އަހަރު އަހަރެން ސްޓޭޖުގައި ހުރީ މެސީ އާއި ޒަވީއާ އެކު. އެއީ އުފާވެރި ވަގުތެއް. ބާސެލޯނާ އަށް ނިސްބަތްވާ ތިން ކުޅުންތެރިން ތިބުމަކީ ވެސް އަހަންނަށް ލިބުނު ފަހުރެއް."

މި ސީޒަނަށް ފަހު އިނިއެސްޓާ ބާސެލޯނާ ދޫކޮށްލަން ނިންމާފައިވާއިރު، އޭނާ ދެން ގުޅޭނެ ކަމަށް ބެލެވެނީ ޖަޕާނުގެ ކްލަބް ވިސެލް ކޯބޭއާ އެވެ. ބާސެލޯނާގެ ސްޕޮންސަރުން ކަމަށްވާ ރަކޫޓެންގެ ހިއްސާ އޮންނަ ވިސެލް ކޯބޭ އިން އިނިއެސްޓާ ގެންދަން އެއްބަސްވުމަކަށް އައިސްފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެ އެވެ.