ރޮނާލްޑޯގެ ގޯލުން ޔުވެންޓަސް ލީޑުފުޅާކޮށްފި

ރޯމް (ޖެނުއަރީ 28) – ފަހު ވަގުތު ޕެނަލްޓީއަކުން ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ވައްދާލި ގޯލާ އެކު ލާޒިއޯ 2-1 އިން ބަލިކޮށް ޔުވެންޓަސް އިން އިޓާލިއަން ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި 11 ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ނަގައިފި އެވެ.


އެ ޓީމަށް ލީޑުފުޅާކުރަން ފުރުސަތު ލިބުނީ ދެ ވަނައިގައި އޮތް ނަޕޯލީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ ކުޅުނު މެޗުން އޭސީ މިލާނާ 0-0 އިން އެއްވަރުވުމުންނެވެ. ޔުވެންޓަސް އެއް ވަނައިގައި އޮތީ 59 ޕޮއިންޓާ އެކު އެވެ. ނަޕޯލީ ދެ ވަނައިގައި އޮތީ 48 ޕޮއިންޓާ އެކު އެވެ.

ލާޒިއޯގެ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗުގެ 59 ވަނަ މިނެޓުގައި އެ ޓީމަށް ކުރި ލިބުނީ ޔުވެންޓަސްގެ އެމްރޭ ޗޭން އަތުން ބައިކޮޅަށް ވަން ގޯލުންނެވެ. ޔުވެންޓަސް އަށް 74 ވަނަ މިނެޓުގައި އެއްވަރުކޮށްދިނީ ޔޮއާއޯ ކެންސެލޯ އެވެ. އަދި މޮޅުވި ލަނޑު ރޮނާލްޑޯ ޖެހީ 88 ވަނަ މިނެޓުގަ އެވެ.

ރެއާލް މެޑްރިޑް ދޫކޮށް މި ސީޒަނުގައި ޔުވެންޓަސްއާ ގުޅުނު ރޮނާލްޑޯ ވަނީ ލީގުގައި މިހާތަނާށް 14 ގޯލް ޖަހައިފަ އެވެ. އޭނާ އޮތީ ލަނޑު ލިސްޓުގެ ތިން ވަނައިގަ އެވެ. ފުރަތަމަ ދެ ތިން މެޗެއްގައި އެންމެ ރަނގަޅަށް ނުކުޅެވުނު ނަމަވެސް ފަހުން އޭނާ ވަނީ ޓީމަށް ހޭނި، ގޯލް ޖަހައި ޓީމު މޮޅުކޮށްދިނުމުގައި މުހިއްމު ދައުރެއް އަދާކުރަމުންނެވެ.

އަނެއްކޮޅުން ރޭ ޓޮރިނޯ އަތުން 1-0 އިން ބަލިވެ އިންޓަ މިލާނަށް ވަނީ، ނަޕޯލީއާ ގާތްކުރުމުގެ ފުރުސަތު ގެއްލިފަ އެވެ. އިންޓަ އޮތީ 40 ޕޮއިންޓާ އެކު ތިން ވަނައިގަ އެވެ. ހަތަރު ވަނައިގައި 35 ޕޮއިންޓާ އެކު އޮތީ އޭސީ މިލާނެވެ. ފަސް ވަނައިގައި 34 ޕޮއިންޓާ އެކު އޮތް ރޯމާ ވަނީ ރޭ އެޓަލާންޓާއާ 3-3 އިން އެއްވަރުވެފަ އެވެ. މޮޅުވި ނަމަ އެ ޓީމަށް ހަތަރު ވަނަ އަށް އެރުނީހެވެ.