މެސީގެ ހެޓްރިކާ އެކު ބާސާ އަށް ބޮޑު ލީޑެއް

މެޑްރިޑް (މާޗް 18) - ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ ރަށުންބޭރުގައި ލިއޮނަލް މެސީގެ ހެޓްރިކާ އެކު 4-1 އިން ރެއާލް ބެޓިސް ބަލިކޮށް ބާސެލޯނާ ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި 10 ޕޮއިންޓަށް ލީޑުފުޅާކޮށްފި އެވެ.


ލީގުގެ ދެ ވަނައިގައި އޮތް އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑް މި ހަފްތާގައި ކުޅުނު މެޗުން އެތުލެޓިކް ބިލްބާއޯ އަތުން ވަނީ 2-0 އިން ބަލިވެފަ އެވެ. އެހެންވެ، ރޭގެ މެޗަށް ބާސެލޯނާ އިން ނުކުތީ މޮޅެއް ހޯދައި ލީޑުފުޅާކުރުމުގެ އަޒުމުގަ އެވެ.

ރޭގެ މޮޅާ އެކު ބާސެލޯނާ ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި އޮތީ 28 މެޗުން 66 ޕޮއިންޓާ އެކު އެވެ. ދެ ވަނައިގައި އޮތް އެތުލެޓިކޯ އަށް އޮތީ 28 މެޗުން 56 ޕޮއިންޓެވެ. ތިން ވަަނައިގައި ރެއާލް މެޑްރިޑް އޮތީ 28 މެޗުން 54 ޕޮއިންޓާ އެކު އެވެ.

މެޗުގެ 18 ވަނަ މިނިޓްގައި ބާސެލޯނާގެ ފުރަތަަ ލަނޑު މެސީ ޖެހީ ލިބުނު ހިލޭ ޖެހުމަކުންނެވެ. ފުރަތަމަ ހާފުގެ އިތުރު ވަގުތުގައި މެސީ ވަނީ ބާސެލޯނާ އަށް އިތުރު ލަނޑެއް ޖަހައިދީފަ އެވެ. އޭގެ ކުރިން ނަތީޖާ ހަމަހަމަ ކުރަން ބެޓިސް އިން ވަނީ ގިނަ ފުރުސަތުތަކެއް ތަނަވަސްކޮށްފަ އެވެ. އެ ހަމަލާތައް ބާސެލޯނާގެ ޖަރުމަނު ކީޕަރު މާކް އަންދްރޭ ސްޓެގެން ވަނީ މަތަކޮށްފަ އެވެ.

ބާސެލޯނާ އަށް މެޗުގެ ތިން ވަނަ ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ 63 ވަނަ މިނިޓްގައި ލުއިސް ސުއަރޭޒް އެވެ. ބެޓިސް އިން މެޗުގައި ޖެހި ހަމައެކަނި ލަނޑު މެޗުގެ 83 ވަނަ މިނިޓްގައި ކާމިޔާބުކުރީ ލޮރެން މޮރޯން އެވެ. މެސީ އޭނާގެ ހެޓްރިކް ފުރިހަމަކުރީ އޭގެ ތިން މިނިޓް ފަހުން އެވެ. މިއީ ސްޕެނިޝް ލީގުގައި މެސީ ހެދި 33 ވަނަ ހެޓްރިކް އެވެ.

މެޗަށް ފަހު މެސީ ބުނީ މިއީ ހުރިހާ ކަމެއް ވެސް ވަރަށް ރަނގަޅަށް ދިޔަ މެޗެއް ކަމަށެވެ.

"އަހަރެމެން މެޗަށް ނުކުތްއިރު އެތުލެޓިކޯއާ ދެމެދު އޮތް ފަރަގު ބޮޑުކުރަން މިއީ ރަނގަޅު ފުރުސަތެއްކަން އެނގުނު. އެހެންވެ ބޭނުންވީ މި މެޗުން މޮޅެއް. އެކަން ހާސިލްވެއްޖެ. މިއީ މުޅި ޓީމުން ދެއްކި ހިތްވަރު،" މެސީ ބުންޏެވެ.

ބާސެލޯނާގެ ކޯޗު އާނެސްޓޯ ވަލްވޭޑޭ ބުނީ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ކުޅުމަށް ފަހު ދެން ކުރިމަތިލާ މެޗުތަކުގައި އަބަދުވެސް އުނދަގޫވާ ކަމަށާއި އެކަމަކު މި ފަހަރު ކަންތައް ދިޔައީ ވަރަށް ރަނގަޅަށް ކަމަށެވެ. އަދި މި މެޗަށް ފަހު އިންޓަނޭޝަނަލް ބްރޭކަށްދާއިރު ޓީމު ރަނގަޅު ލީޑެއްގައި އޮތުމަކީ ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމެއްގެ ގޮތުގައި ދެކޭ ކަމަށް ބުންޏެވެ.