މެސީ ތަފާތު ދައްކައި ބާސެލޯނާ މޮޅުކޮށްދީފި

ބާސެލޯނާ (މާޗް 31) - ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ ލިއޮނަލް މެސީގެ މޮޅު ކުޅުމާ އެކު 2-0 އިން ވާދަވެރި އެސްޕަންޔޯލް ބަލިކޮށް ބާސެލޯނާ ލީގުގެ އެއް ވަަނައިގައި 10 ޕޮއިންޓުގެ ލީޑު ދަމަހައްޓައިފި އެވެ.


ބާސެލޯނާ އެއް ވަަނައިގައި އޮތީ 29 މެޗުން 69 ޕޮއިންޓާ އެކު އެވެ، ދެ ވަނައިގައި އޮތް އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑް ރޭ 4-0 އިން އަލަވޭސް ބަލިކުރިއިރު، އެ ޓީމު ދެ ވަނައިގައި އޮތީ 29 މެޗުން 59 ޕޮއިންޓާ އެކު އެވެ. ތިން ވަނައިގައި އޮތް ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ އޮތީ 28 މެޗުން 54 ޕޮއިންޓެވެ.

ބާސެލޯނާ ދަނޑުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުގައި އެ ޓީމުގެ ދެ ގޯލު ވެސް ޖެހީ މެސީ އެވެ. އެ ޓީމުން ދެ ލަނޑު ޖެހީ ވެސް މެޗުގެ ދެ ވަނަ ހާފްގަ އެވެ. ފުރަތަމަ ގޯލު މެޗުގެ 71 ވަނަ މިނިޓްގައި ކާމިޔާބުކުރީ ލިބުނު ހިލޭ ޖެހުމަކުންނެވެ. ތަފާތު ގޮތަކަށް މެސީ ފޮނުވާލި މި ހިލޭ ޖެހުން ގޯލަށް ވަނީ އެސްޕަންޔޯލް ކެޕްޓަން ވިކްޓަ ސަންޗޭޒް ބޮލުގައި ޖެހިފަ އެވެ.

"އަހަންނަކަށް ނޭނގެ މެސީ ކިހިނެއް ވިސްނާފައި ޖެހި ހިލޭ ޖެހުމެއްކަން. އެހާ ފަސޭހައިން އެ ބޯޅަ ފޮނުވާލައިގެން ގޯލެއް ކާމިޔާބުކުރީ އޭނަގެ ވިސްނުން އެ ގޮތަށް ހުރީމަ. މި ދައްކަނީ ދުނިޔޭގައި މި ވަގުތު ހުރި އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއާގެ ވާހަކަ،" މެސީގެ ހިލޭ ޖެހުމާ ބެހޭގޮތުން ބާސެލޯނާގެ ކޯޗު އާނެސްޓޯ ވަލްވޭޑޭ ބުންޏެވެ.

މެޗު ނިމެން އެއް މިނިޓަށް ވެފައި ހުއްޓައި މެސީ ދެ ވަަނަ ލަނޑު ޖެހީ މެލްކޮމް ދިން ބޯޅަ އަކުން އޭރިއާ ތެރެއިންނެވެ. މިއީ މި ފަހަރު މެސީ ލީގުގައި ކާމިޔާބުކުރި 31 ވަނަ ގޯލެވެ.

އާޖެންޓީނާ މީޑިއާގައި ދާދި ފަހުން މެސީ ވަނީ އޭނާ އަށް އެ ގައުމުގައި ކުރިމަތިވާ ފާޑުކިއުންތަކާ ބެހޭގޮތުން ވާހަކަ ދައްކައިފަ އެވެ. އާޖެންޓީނާގައި މެސީ އަށް ގިނަ ގޮންޖެހުންތައް ހުރި ނަމަވެސް ބާސެލޯނާގައި އެ ފަދަ ކަންތައްތަކެއް ކުރިމަތިނުވާނެ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ވަލްވޭޑޭ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

ރޭ އަލަވޭސް ކޮޅަށް އެތުލެޓިކޯގެ ލަނޑުތައް ޖެހީ ސައުލް ނިގޭޒާއި، ޑިއޭގޯ ކޮސްޓާ، އަލްވާރޯ މޮރާޓާ އަދި ތޯމަސް ޕާޓޭ އެވެ. މީގެ އިތުރުން ވެސް ލަނޑު ޖަހަން އެތުލެޓިކޯ އަށް ހުސް ފުރުސަތުތަކެއް ވަނީ ލިބިފަ އެވެ.