ރެކޯޑް ކާމިޔާބަށް ފަހު ރޮނާލްޑޯ ދިނީ ޔަގީންކަން

ޓިއުރިން (އޭޕްރިލް 21) - ފިއޮރެންޓީނާ 2-1 އިން ބަލިކޮށް އިޓާލިއަން ލީގު ރޭ ޖެހިޖެހިގެން އަށް ވަނަ ފަހަރަށް ކާމިޔާބުކޮށް، މި އަދަދަށް ވިދިވިދިގެން ތަށި ހޯދި ޔޫރަޕުގެ ބޮޑު ލީގެއްގެ ފުރަތަމަ ޓީމުގެ ޝަރަފް ޔުވެންޓަސް ރޭ ހޯދިއިރު އެ ޓީމުގެ ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ވެސް މިވަނީ ހާއްސަ ރެކޯޑެއް ހަދައިފަ އެވެ. އެއީ އިންގްލިޝް ޕްރިމިއާ ލީގާއި ސްޕެނިޝް ލަ ލީގާ އަދި އިޓާލިއަން ސެރިއާ ކާމިޔާބުކުރި ފުރަތަމަ ކުޅުންތެރިޔާގެ ޝަރަފެވެ.


ޔުވެންޓަސް އިން 100 މިލިއަން ޔޫރޯ އަށް ރޮނާލްޑޯ ގެނައި އެންމެ ބޮޑު ސަބަބަކީ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ހޯދުމެވެ. އެކަމަކު އެ މުބާރާތުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުން ކެޓިތާ ތިން ދުވަސް ފަހުން ހޯދި މި ކާމިޔާބަށް ފަހު ރޮނާލްޑޯ ވަނީ އަންނަ ސީޒަނުގައި ވެސް ޓީމުގައި މަޑުކޮށް ޔޫރަޕުގެ އުއްމީދު ހާސިލްކުރުމަށް އެހީވާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ދީފަ އެވެ.

އަހަރެން ޔުވެންޓަސްގައި މަޑުކުރާނަން. އެއްހާސް ޕަސެންޓް ޔަގީން،" މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑާ އެކު ޕްރިމިއާ ލީގު ތިން ފަހަރު އަދި ރެއާލް މެޑްރިޑާ އެކު ސްޕެނިޝް ލީގު ދެ ފަހަރު ކާމިޔާބުކޮށްފައިވާ ރޮނާލްޑޯ ބުންޏެވެ. "ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ދިޔައީ ރަނގަޅަކަށް ނޫން. އެކަމަކު އަންނަ ސީޒަނަކީ އާ ސަފުހާއެއް. ސަޕޯޓަރުން ވެސް އެކަން ބޭނުންވޭ އަހަރެމެން ވެސް."

ރޮނާލްޑޯ ބުނީ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ނުލިބުނަސް ނިމިގެން ދިޔައީ ވަރަށް ރަނގަޅު ސީޒަނެއް ކަމަށާއި އިޓާލިއަން ލީގާއި އިޓާލިއަން ސުޕަ ކަޕް ކާމިޔާބުކުރެވުމަކީ ފަސޭހަކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

ބާކީ ފަސް މެޗު އޮއްވާ ޔުވެންޓަސް އިން ލީގު ކާމިޔާބުކުރީ 87 ޕޮއިންޓާ އެކު އެވެ. އެންމެ ގާތުގައި، ދެ ވަނައިގައި އޮތް ނަޕޯލީ އަށް ލިބިފައިވަނީ 67 ޕޮއިންޓެވެ. ބާކީ ފަސް މެޗުން ކޮންމެ ނަތީޖާތަކެއް ނުކުތަސް ޔުވެންޓަސްއާ ހަމަކުރެވޭނެ ގޮތެއް އެހެން ޓީމަކަށް ނެތެވެ.

ޔުވެންޓަސް އިން 28 މޮޅު ހޯދައި ތިން މެޗު އެއްވަރުވިއިރު ބަލިވީ ޖެނޯއާ އާއި ސްޕާލް އަތުންނެވެ. މި މެޗުތަކުގައި ރޮނާލްޑޯ ވަނީ 19 ގޯލް ޖަހައި ހަ ގޯލް ޖަހަން އެސިސްޓްކޮށްފަ އެވެ. ރަންބޫޓަށް އޭނާ އަންނަނީ 22 ލަނޑު ޖަހާފައިވާ ސަމްޕްޑޯރިއާގެ ފަބިއޯ ކުއަލިއެރެއްލާ އާއި 21 ލަނޑު ޖަހާފައިވާ އޭސީ މިލާނުގެ ކްރިސްޓޮފް ޕިއޮންޓެކާ ވާދަކުރަމުންނެވެ.

އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ޔުވެންޓަސް ރޭ ކުޅުނު މެޗުގެ ހަ ވަނަ މިނެޓުގައި ފިއޮރެންޓީނާގެ ނިކޮލާ މިލެންކޮވީ ލީޑު ނެގި އެވެ. ފުރަތަމަ ހާފު ނިމުމުގެ ކުރިން ޔުވެންޓަސް އަށް އެއްވަރުކޮށްދިނީ އެލެކް ސެންޑްރޯ އެވެ. އަދި އެ ޓީމަށް ލީޑު ލިބުނީ ފިއޮރެންޓީނާގެ އަލެޔޯ ޕެޒެއްޔާ އަތުން ބައިކޮޅަށް ވަން ގޯލުންނެވެ.

ލީގުގައި ރޭ ރޯމާއާ 1-1 އިން އެއްވަރުކޮށް އިންޓަ މިލާން ވަނީ 61 ޕޮއިންޓާ އެކު ތިން ވަނައިގައި މިވަގުތަށް ހަމަޖެހިލައިފަ އެވެ. ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ޖާގަ ލިބޭ ފަހު މަގާމް ކަމަށްވާ ހަތަރު ވަނައިގައި 56 ޕޮއިންޓާ އެކު އޮތީ އިއްޔެ ޕާމާ 1-1 އިން އެއްވަރުވި އޭސީ މިލާނެވެ. އެ ޓީމަށް މޮޅުނުވުމުގެ ފައިދާ ނަގަން ރޯމާ އަށް ލިބުނު ފުރުސަތުގައި ރޭ އިންޓަ އަތުން މޮޅުނުވެވުނީ އެވެ. ރޯމާ އޮތީ 55 ޕޮއިންޓާ އެކު ފަސް ވަނައިގަ އެވެ.