ވެން ޑައިކުގެ ތައުރީފް މެސީ އަށް

ބާސެލޯނާ (3 މެއި) – ބާސެލޯނާގެ ފޯވާޑް ލިއޮނަލް މެސީ އަކީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާ ކަމަށާއި ކޮންމެ ސީޒަނެއްގައި އޭނާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅެން ނުޖެހުމަކީ ނަސީބެއް ކަމަށް ލިވަޕޫލްގެ ޑިފެންޑަރު ވާޖިލް ވެން ޑައިކް ބުނެފި އެވެ.


ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ސެމީ ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ ލެގުގައި ބުދަ ދުވަހުގެރޭ މެސީގެ ދެ ލަނޑާ އެކު ބާސެލޯނާ އިން ވަނީ ލިވަޕޫލުގެ މައްޗަށް 3-0 އިން ކުރި ހޯދައިފަ އެވެ. ދުނިޔޭގައި މިވަގުތު ހުރި އެންމެ މޮޅު އެއް ޑިފެންޑަރު ކަމަށްވާ ވެން ޑައިކަށް އެރޭ މެސީ ހުއްޓުމުގައި ކާމިޔާބެއް ނުލިބުނެވެ.

"މެސީ އަކީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާ. މިދިޔަ އަހަރުތަކުގައި އޭނާ ދެއްކި ތަފާތުން މިކަން ސާބިތުވޭ. އަހަރެމެން މެޗުގައި އެޓޭކްކުރިއިރު ވެސް އުނދަގޫވޭ. އެއީ އެނގޭ ކައުންޓާ އެޓޭކަށް މަޑުކޮށްގެން މެސީ އެބަހުރިކަން،" ވެން ޑައިކް ބުންޏެވެ.

މި މެޗުގައި މެސީ ހިލޭ ޖެހުމަކުން ކާމިޔާބުކުރި ގޯލަށް އެތައް ބަޔެއްގެ ތައުރީފު އަންނަނީ އޮހެމުންނެވެ. ވެން ޑައިކް ބުނީ އެ ގޯލުން އެކަނި ވެސް މެސީގެ ފެންވަރު ސާބިތުވާ ކަމަށެވެ.

"އޭނާ އެންމެ މަތީ ފޯމުގައި ކުޅޭއިރު ހުއްޓުވަން ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޯންނާނެ. އަހަރެން އުފާކުރަން އަހަރެން ސްޕެއިނުގައި ނުކުޅޭތީ. ކޮންމެ ސީޒަނެއްގައި އޭނާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅެން ނުޖެހޭތީ އުފާކުރަން،" ވެން ޑައިކް ބުންޏެވެ.