ބެލޮންޑިއޯ ހައްގީ މެސީ އަށް: އަގުއޭރޯ

މެންޗެސްޓާ (މެއި 15) - މި ސީޒަނުގައި ވަކިވަކި ކުޅުންތެރިންގެ ފަރާތުން ފެނުނު ކުޅުމަށް ބަލާއިރު މި އަހަރުގެ ބެލޮންޑިއޯ އެވޯޑް ހައްގުވަނީ ބާސެލޯނާގެ ތަރި ލިއޮނަލް މެސީ އަށް ކަމަށް މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ ފޯވާޑް ސާޖިއޯ އަގުއޭރޯ ބުނެފި އެވެ.


ޖެހިޖެހިގެން ދެ ފަހަރު އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދުމަށް ފަހު ބޭއްވި އުފާފާޅުކުރުމުގެ ތެރެއިން އިނގިރޭސި މީޑިއާއަކަށް ދިން އިންޓަވިއުއެއްގައި މި ފަހަރުގެ ބެލޮންޑިއޯ އެވޯޑް ލިބެން ޖެހޭނީ މެސީ އާއި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ތެރެއިން ކުޅުންތެރިއަކަށް ނޫން ކަމަށާއި އެ އެވޯޑް ހައްގީ ސިޓީގެ ކުޅުންތެރިއަކަށް ކަމަށް އަގުއޭރޯ ބުނި ކަމަށް ވަނީ ރިޕޯޓްކޮށްފަ އެވެ.

އަގުއޭރޯ ބުނީ މީޑިއާގައި އޭނާގެ ވާހަކަތައް ގެނައީ އޮޅުވާލައިގެން ކަމަށާއި އެއީ އެކަން ކޮށްގެންވާނެ ގޮތެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

"އަހަރެން އެހާ ހިތްހަމަޖެހޭކަމެއް ނޫން ބުނާ އެއްޗެއް ގިނަ ފަަހަރު އޮޅުންފިލުވައިދޭންޖެހުމަކީ. ހަގީގަތުގައި އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތެއް ނޫން އަހަރެން ބުނި އެއްޗެއް އޮޅުވާލައިގެން މީޑިއާގައި ގެނައުމަކީ،" އަގުއޭރޯ ބުންޏެވެ.

"އަހަރެންގެ ނަޒަރުގައި ބެލޮންޑިއޯ ލިބެންޖެހޭނީ މެސީ އަށް އޭނާ ފުޓްބޯޅަ ކުޅޭހާ ހިނދަކު. އެއީ އެ ފެންވަރުގެ ކުޅުންތެރިއަކު ދެން ނެތް. ހާއްސަކޮށް މި ސީޒަނުގައި މެސީ ދެއްކި ކުޅުމަށް ބަލާއިރު އޭނާ އަށް އެ އެވޯޑް ހައްގު."

މެސީ އަށް އެންމެ ފަހުން މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމު ލިބުނީ 2015 ވަނަ އަހަރު އެވެ. މެސީ ވަނީ ބެލޮންޑިއޯ އެވޯޑް ފަސް ފަހަރު ހާސިލްކޮށްފަ އެވެ.

އިނގިރޭސި މީޑިއާ އިން ބޭނުންވީ މި ފަހަރުގެ ބެލޮންޑިއޯ އަށް ވާދަކުރާ ކުޅުންތެރިއެއްގެ ގޮތުގައި އޭނާ ޕްރޮމޯޓްކުރުމަށް ކަމަށާއި އެކަމަކުއެ ގޮތް އޭނާ އަށް ކަމުނުދާކަމަށް އަގުއޭރޯ ބުންޏެވެ.

"ސުވާލުތައް ކުރިމަތިވީ އަހަރެންނަށް މި އަހަރު އެ އެވޯޑް (ބެލޮންޑިއޯ) ލިބޭނެތޯ ދެކެވޭ ވާހަކަތަކަށް. އަހަރެން ބުނީ ސިޓީ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފައިނަލުގައި ނުކުޅޭއިރު އަހަންނަށް އެ އެވޯޑް ހައްގުވާނެ ގޮތެއް ނެތޭ. މި ގޮތަށް ދެއްކި ވާހަކައެއް މީޑިއާގައި އޮޅުވާލަންވީ ސަބަބެއް ނުވިސްނުނު،" އަގުއޭރޯ ހިތްހަމަނުޖެހިފައި ހުރެ ބުންޏެވެ.

މިދިޔަ އަހަރުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއާގެ މަގާމު ލިބުނު ކްރޮއޭޝިއާގެ ލޫކަ މޮޑްރިޗަށް އެ މަގާމު ލިބުނީ ޗެމްޕިއަންސް ލީގާއި ވޯލްޑް ކަޕްގައި ދެއްކި މޮޅު ކުޅުމުންނެވެ. މި ފަހަރުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއާގެ މަގާމު މެސީ އަށް ލިބެން އޮތް އެންމެ ބޮޑު މަގަކީ ކޮޕަ އެމެރިކާ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ކާމިޔާބު ކޮށްގެން ކަމަށް ފުޓްބޯޅައިގެ ތަޖުރިބާކާރުން ގަބޫލުކުރެ އެވެ. އެއީ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ބާސެލޯނާ އަށް ކުރިމަތިވި ނާކާމިޔާބީގެ ސަބަބުންނެވެ.