ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު / ޗެމްޕިއަންސް ލީގު

ލިވަޕޫލުން ޔޫރަޕުގެ ތަށި ހަ ވަނަ ފަހަރަށް އުފުލާލައިފި

މެޑްރިޑް (ޖޫން 2) – މެޗުގެ ކުރީކޮޅު މުހައްމަދު ސަލާހު އަދި ފަހުކޮޅު ޑިވޮކް އޮރީގީ ވައްދާލި ލަނޑުތަކާ އެކު އިނގިރޭސި ވާދަވެރިޔާ ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސް 2-0 އިން ބަލިކޮށް ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން، 14 އަހަރުގެ މެދުކެނޑުމަކަށް ފަހު ހަ ވަނަ ފަހަރަށް ލިވަޕޫލުން މިރޭ ހޯދައިފި އެވެ.

މިދިޔަ އަހަރުގެ ފައިނަލުން ރެއާލް މެޑްރިޑް އަތުން ބަލިވުމުގެ ހިތްދަތިކަމާއި މި ފަހަރުގެ އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގަށް ވާދަކޮށް ފަހު މެޗުން ތަށި ގެއްލުމުގެ ހިތާމަ ލިވަޕޫލުން ފިލުވާލިއިރު، ކޯޗު ޔާގެން ކްލޮޕުގެ ނާކާމިޔާބީގެ ސިލްސިލާ އަށް ވަނީ ނިމުމެއް އައިސްފަ އެވެ.

ބޮރޫޝިއާ ޑޯޓްމަންޑާ އެކު ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފައިނަލުން ބަލިވި ކްލޮޕް މީގެ ހަތަރު އަހަރު ކުރިން ލިވަޕޫލާ ހަވާލުވި ފަހުން ތިން ފައިނަލުން ވަނީ ބަލިވެފަ އެވެ. އެއީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ފައިނަލާއި 2016 ވަނަ އަހަރު ޔުރޮޕާ ލީގާއި އިނގިރޭސި ލީގު ކަޕުގެ ފައިނަލުންނެވެ.

ލިވަޕޫލް އަތުން ބިނާކުރަން ކްލޮޕާ ހަވާލުކޮށް ފެށި މަސައްކަތުގައި އެ ޓީމުން ހޯދި ފުރަތަމަ ކާމިޔާބީގައި އެންމެ ބޮޑު ހިއްސާއެއްވަނީ ސީދާ އޭނާގެ ޕްލޭނަށް ވިސްނައިގެން ގެނައި ކުޅުންތެރިންނެވެ. ނެދަލެންޑްސް ޑިފެންޑަރު ވާޖިލް ވެން ޑައިލް 75 މިލިއަން ޕައުންޑަށް ގަތުމުން އެތައް ބަޔަކު ފާޑުކީ ނަމަވެސް މި ކާމިޔާބީގައި އެންމެ ބޮޑު ހިއްސާއެއް އޮތީ އޭނާގެ އެވެ. މީގެ އިތުރުން ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ކުރިން ފްލޮޕްވި ސަލާހަށް އިތުބާރުކުރި ކުރުމާއި ގޯލްކީޕަރު އެލިސަން ބެކާ އަށް ކުރި އިންވެސްޓްމަންޓް ކާމިޔާބުކަން ކްލޮޕް މިވަނީ ސާބިތުކޮށްދީފަ އެވެ.

ލިވަޕޫލުގެ ކުޅުންތެރިން ކޯޗު ކްލޮޕް އުފުލާލަނީ. --ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ހަ ވަނަ ފަހަރަށް ކާމިޔާބުކުރުމާ އެކު ލިވަޕޫލް ވެފައިވަނީ މުބާރާތް ތިން ވަނަ އަށް އެންމެ ގިނައިން ކާމިޔާބުކުރި ޓީމަށެވެ. އެންމެ ކާމިޔާބު ޓީމަކީ 13 ފަހަރު ތަށި ހޯދާފައިވާ ރެއާލް މެޑްރިޑެވެ. ދެ ވަނައިގައި އޮތީ ހަތް ފަހަރު ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ އޭސީ މިލާނެވެ. ލިވަޕޫލުގެ ފަހަތުން ހަތަރު ވަނައިގައި އޮތީ ފަސް ފަހަރު ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދާފައިވާ ބަޔާން މިއުނިކާއި ބާސެލޯނާ އެވެ.

ލިވަޕޫލުން 1977، 1978، 1981، 1984 އަދި 2005 ވަނަ އަހަރު ހޯދި ކާމިޔާބީގެ ސިލްސިލާ އަށް މިރޭ އިތުރުކުރި ބޮޅާ އެކު އެ ޓީމު މި ވަނީ ވާދަވެރި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑަށް ވުރެ ދެ ގުނަ ގިނައިން މި މުބާރާތުގެ ތަށި އުފުލައިލަ އެވެ. ޔުނައިޓެޑަށް ލިބިފައިވަނީ ތިން ތަށްޓެވެ.

އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑުގެ ސްޓޭޑިއަމުގައި މިރޭ އޮތް ފައިނަލް މެޗުގެ 22 ވަނަ ސިކުންތުގައި ލިވަޕޫލަށް ޕެނަލްޓީއެއް ލިބުނެވެ. އެ ޓީމުގެ ސަޑިއޯ މާނޭ މެޗުގެ އޭރިއާ ތެރެއިން ޖެހި ބޯޅަ ޓޮޓެންހަމްގެ މޫސާ ސިސޯކޯގެ އަތުގައި ޖެހުމުން ރެފްރީ ދިން ޕެނަލްޓީ ސަލާހު ކާމިޔާބުކުރީ ދެ ވަނަ މިނެޓުގަ އެވެ. މިއީ ލިވަޕޫލުން އެންމެ ފަހުން ތަށި ހޯދި ފަހަރު، 2005 ގެ ފައިނަލުގައި އެ ޓީމު ކޮޅަށް އޭސީ މިލާނުގެ ކެޕްޓަން ޕައޮލޯ މަލްޑިނީ 50 ވަނަ ސިކުންތުގައި ޖެހި ލަނޑު ފިޔަވައި ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފައިނަލެއްގައި ފެނިގެން ދިޔަ އެންމެ އަވަސް ގޯލެވެ. އަނެއްކޮޅުން މިއީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ފައިނަލުގައި އަނިޔާވެ ވަކި ހިސާބަކުން ބަދަލުކުރަން ޖެހުނު ސަލާހަށް، ލިބުނު ރަނގަޅު ބަދަލެކެވެ.

ކުރީކޮޅު ލިބުނު ލީޑާ އެކު ލިވަޕޫލް ދެން ފެނިގެން ދިޔައީ އެ ޓީމުގެ އާއްމު ކުޅުމާ ހިލާފަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޑިފެންސަށް ސަމާލުކަންދިން ތަނެވެ. އެގޮތުން ހަ ކުޅުންތެރިން ފަހަތަށް ފައިބައިގެން ކުޅެން ފެށުމުގެ ނަތީޖާއަކަށްވީ ޓޮޓެންހަމް އަށް މެދުތެރެއިން ޖާގަ ލިބުމެވެ. އެކަމަކު އެ ޓީމަށް ވެސް ސާފު ފުރުސަތުތަކެއް ނުލިބި ބޯޅަ މެދުތެރޭގައި ތާށިވެފައި އޮތުމުން ފުރަތަމަ ހާފުގައި ފެނިގެން ދިޔައީ ފޫހި ކުޅުމެކެވެ. އަނިޔާގައި ތިން މަހެއްހާ ދުވަސް ހޭދަކުރުމަށް ފަހު ފުރަތަމަ އެގާރައިގައި ކުޅުނު ޓޮޓެންހަމްގެ ކެޕްޓަން އަދި ފޯވާޑް ހެރީ ކޭން އަށް އެދެވޭ ކުޅުމެއް ނުދެއްކުނެވެ. ސެމީ ފައިނަލުން އަޔަކްސް ކަޓުވާލަށް ހެޓްރިކެއް ހެދި ލޫކަސް މޯރާ އަށް ފުރުސަތު ދިނީ ދެ ވަނަ ހާފުގަ އެވެ.

ދެ ޓީމުގެ ފަރާތުން ޕްރިމިއާ ލީގުގެ އެޓޭކިން ރީތި ފުޓްބޯޅަ މިރޭ ފެނިގެން ނުދިޔައީ ލީގު ނިމި ތިން ހަފުތާގެ ބްރޭކަކަށް ފަހު މެޗު ކުޅުމުންނާއި މެޑްރިޑުގެ ހޫނު ގަދަ މާހައުލުގެ ސަބަބުން ކަމަށް ތަޖުރިބާކާރުން ދެކެ އެވެ.

ލިވަޕޫލުގެ ކުޅުންތެރިން އުފާފާޅުކުރާއިރު ޓޮޓެންހަމްގެ އެރިކްސެން (ކ) މާޔޫސްވެފައި. --ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ދެ ވަނަ ހާފުގައި ވެސް ޓޮޓެންހަމުން މެޗު ކޮންޓްރޯލް ކޮށްގެން ކުޅުނުއިރު މެޗުގެ ފަހު ބައިގައި ރަނގަޅު ފުރުސަތުތަކެއް ލިބިގެން ދިޔަ އެވެ. އެކަމަކު ހުރަހަކަށްވީ ލިވަޕޫލުގެ ކީޕަރު އެލިސަން އެވެ. އޭނާ ވަނީ ޓޮޓެންހަމްގެ ދެކުނު ކޮރެއާ ފޯވާޑް ސޮން މިން ހޮން ފޮނުވާލި ޝޮޓާއި އޭގެ ރީބައުންސް ބޯޅައިގައި ލޫކަސް މޯރާ ފޮނުވާލި ޝޮޓާއި ހިލޭ ޖެހުމަކުން ކްރިސްޓިއަން އެރިކްސަން ފޮނުވާލި ނުރައްކާތެރި ބޯޅަ މަތަކޮށްފަ އެވެ.

ގޮތެއް ނެތުމުން ޓޮޓެންހަމް އެކީ އެކަށް ކުރިއަށް ޖެހުމުން ލިވަޕޫލުން ދިޔައީ ފަހު ވަގުތު ކައުންޓާ އެޓޭކެއްގައި ލަނޑެއް ޖަހައި ތަށި ކަށަވަރުކުރަން މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ. އެކަން ކާމިޔާބުވީ ފުރިހަމަ ވަގުތު ހަމަވާން ތިން މިނެޓަށް ވެފައިވަނިކޮށް ލިވަޕޫލުގެ ކައުންޓާ އެޓޭކެއް ހުއްޓުވަން ޓޮޓެންހަމްހެ ޑެނީ ރޯސް ކޯނަރަކަށް ބޭރުކޮށްލި ބޯޅައިންނެވެ. އެ ކޯނަރުން ހުރަސްކުރި ބޯޅަ ޓޮޓެންހަމްގެ ޑިފެންޑަރުންނަށް ސާފުކޮށްނުލެވި ލިބުނީ އޭރިއާ ތެރެއިން ހުސްވި ޑިވޮކް އޮރީގީ އަށެވެ. ސެމީ ފައިނަލުގެ ދެ ވަނަ ލެގުން ބާސެލޯނާ އަތުން 4-0 އިން ލިވަޕޫލް މޮޅުވި މެޗުގައި ވެސް ގޯލް ޖަހައިދިން އޮރީގީ ވަނީ ބާރު ޝޮޓަކުން ބޯޅަ ގޯލުގެ ތިރީ ކަނަށް ވައްދާލައިފަ އެވެ.

60 ކޮމެންޓް, 61 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 72%
icon sad icon sad 13%
icon angry icon angry 15%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 0%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

ރަދީފްގެ ލީގަލް ޓީމްް

02 June 2019

މިތާ ކޮމެންޓްކުރާ މީހުންނަށް އެންމެ ސަޅިވާނީ ރެފްރީ ގަނެގެން ތަށި ހޯދުން -ރލޓ-

The name is already taken The name is available. Register?

ކައްކާ

02 June 2019

ޝިޔަންޓޭ، ބަޓޫ އަދި އައިއްކޮއަށް މަރުހަބާ. ފައިނަލީ ޔޫ ގޮޓް ދަ ޗާންސް ޓު އެންޖޯއި.

The name is already taken The name is available. Register?

ޝަމްްް

02 June 2019

މިފަހަރު ދުނިޔޭގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާ ވެން ޑައިކަށް ޙައްޤު

The name is already taken The name is available. Register?

ލކއވ

02 June 2019

ކޮންގަތަކަށް ބަލައިގެން ވެންޑައިކަށް މޮޅުކުޅުންތެރިޔާ ހައްގުވަނީ. އިންޑިވިޖްއަލް ޕްލޭއަރެއްގެ މުޅި ޝީޒަނުގެ ކުޅުމަށް ބަލާފަ ހިސާބުހަދާފިޔާ މި އެވޯޑް ވެންޑައިކަށް ލިބޭނެ އެއްވެސް ހަމައެއް ނުފެނޭ.

The name is already taken The name is available. Register?

ކައްކާ

02 June 2019

އެކަމަކު އެއްމެ ހައްގީ މެސީއަށް.

The name is already taken The name is available. Register?

ޝަމްްް

03 June 2019

ކަލޯ ޕްރިމިއާރ ލީގުގަ 97 ޕޮއިންޓް ހަމަކުރިއިރު ކިތައް ކްލީން ޝީޓްތޯ؟ ބައިކޮޅަށް ވަނީ ކިތައް ލަނޑުތޯ؟ އެޓޭކްގައި ބައިވެރިވީ ކިހާ ވަރަކަށްތޯ؟ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ކާމިޔާބުކުރިއިރު ތަފާތުދައްކައިފި. ގައުމީ ޓީމުގައި ތަފާތު ދައްކައިފި. ކީއްވެތޯ ނުލިބެންވީ؟

The name is already taken The name is available. Register?

ޕޮގުބާ

02 June 2019

ފުޓްބޯޅަކުޅުންހަޑި އެކަމަކު ހާސިލް ކުރެވުނީ އެއްކަމެއް ފުޓްބޯޅައަކީ ވަށްއެއްޗެއް

The name is already taken The name is available. Register?

ލކއވ

02 June 2019

ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ތާރީޚްގައިވެސް ފެނުނު އެންމެހަޑި، ފެންވަރުދައް، ފޫހި ފައިނަލަކީ މީކަން ޔަޤީން. ފުޓްބޯޅަ މެޗެކަށްވުރެން ބޮޑަށް ވައްތަރީ ވޮލީ މެޗެކާ. މުޅިމެޗްގެ %70 ބޯޅަ އޮތީ ވައިގެތެރޭގަ. 70ގެ އަހަރުތެރޭ ކުޅޭ ބޮޑުބޯޅަ ލިވަޕޫލުން ކުޅެމުންދިޔަކަން ފާހަގަކުރެވޭ. ލިވަޕޫލުން ހޯދި ކާމިޔާބަށް މަރުހަބާ.

The name is already taken The name is available. Register?

ރަދީފް

02 June 2019

2010 ގެ ފަހުން ޔޫސީއެލް ފައިނަލެއްގަ ބޯލް ޕޮސެޝަން ދަށުގަ އޮތް ޓީމް މެޗް ކާމިޔާބް ކުރި ފުރަތަމަ ފައިނަލް.އަދި ރޭގެ ފައިނަލް އެއީ ރެފްރީ ކާޑެއް ދައްކަން ނުޖެހި ކުޅެނިމުނު ފުރަތަމަ ޔޫސީއެލް ފައިނަލް.

The name is already taken The name is available. Register?

ރަދީފްްގެ ލީގަލް ޓީމް

02 June 2019

2005ގެ ފަހުން ރެފްރީގެ އެހީއާ ނުލާ މުބާރާތް ކާމިޔާބުކުރި 6ވަނަ ޓީމަށްވެސް ލިވަރޕޫލް ވާނެ. ދެން ހިމެނެނީ މިލާން، ޔުނައިޓެޑް، އިންޓަރ، ޗެލްސީ އަދި ބަޔާރން.

The name is already taken The name is available. Register?

ޓީރެކްސް

02 June 2019

އަދިކިރިޔާ މިއެނގުނީ ވީގޮތް ސާޑިއޯރ މާނިއަރ އާއި މުހައްމަދު ސަލާހު ހުރީ ރޯދަޔަށް އެހެންވެ ކަންނޭގެ ބާސޭލޯނާވެސް 4-0 ބަލިވީ މިބައިމީހުންގެ ރޫހާނީ ބާރުތައް ބޮޑުވީމަ. ހަމަކަށަވަރުން މެސީ ވަނީ އެެެރޭ ރޫހާނީ ގޮތުން ބަނދެވިފައެވެ.

The name is already taken The name is available. Register?

މާނޭ

02 June 2019

ލައްކަ ޒަމާންތަކަކައްފަހު ލިވަޕޫލް ތިހޯދި ކާމިޔާބީއައް މަރުހަބާ، އެންމެފަހުން ލިވަޕޫލް ޕްރެމިއަލީގް ނެގީ ދަނޑުގަ ވިނަނެއް ޒަމާނުގައޭވެސް ކިޔާއަޑުއަހަން، މިތާމިހިރަ ކޮމެންޓްތަކައް ބަލާލީމަވެސް އެނގޭ އާކުކުޅަކައް ގާބިހެއް އެޅުނީމަ ކުކުޅުތައް ޕަކަޕަކާސް އެލައްވަނީ ހަމަ އަސްލުވެސް އެހެންވެގެންކަން. ދެންބުނެދާނެ ކުރީގަ ނަގާފަ އޮންނާނޭ އޭސީމިލާން 7 ތަށި ނެގިވާހަކައެއް ނުކިޔާ ބަޔަކު .....

The name is already taken The name is available. Register?

އިބްރާ

02 June 2019

ލިވަޕޫލް ތަށި ނެގީމާ ކަޑައެއް ވެއްޖެ ދޯ.. ހަމަ އަސަރެއް ކޮށްލާނީ.. ތަށި އަނބުރާ ހޯދަން އަހަރެއްހާ ދުވަހަށް ކެތްކޮށްލައިގެން ތިބޭ!

The name is already taken The name is available. Register?

މާނޭ

02 June 2019

ހަގީގަތައް ކޮމެންޓެއް ކޮށްލީމަ ލޯވަޅުތަކުން ނިކުމެގެންއުޅޭ ލިވަޕޫލް ސަޕޯޓަރުންނައް ވަރައް އަސަރުކޮށްފިދޯ، އިގިރޭސި މީޑިއާތައް ގޮތައް މިތާ ކޮމެންޓްތައްވެސް މަގޭހިތައްއަރާ ސަހަރޯއޭ...

The name is already taken The name is available. Register?

ރަދީފް

02 June 2019

30 މެއި 2019 ވަނަ ދުވަހު އެކުވެރި @ސަނީ ކުރި ކޮމެންޓެއް. [''ޗެލްސީ އަދި ސްޕަރސް އެއީ މިހާރު އެހެން ލެވެލެއް. މިފަހަރު ޗެމްޕިއަންސް ލީގުވެސް ލަންޑަނަށް ގެންނަންވާނެ. އޭރުން ރަދީފަށް ރަނގަޅަށް ރާކަނިމަސް ކެވޭނެ. ލަންޑަނުގެ ގަދަ 3 ބާރުގެ ތެރެއިން ޔޫސީއެލް ކާމިޔާބުނުކުރެވޭ ހަމައެކަނި ޓީމަށް އާރސެނަލްވާނެ.''] @ސަނީ ކޮބާ ރޭގަ ކިހިނެއް މެޗްގެ ރިޒަލްޓް؟؟/ ސްޕާސް އަށްތަ ޗެމްޕިއަންކަން ލިބުނީ؟؟!! ދެންވެސް ގަދަބަސް ނުބުނުމަށް ބްރޯއަށް ގޮވާލަން.ވ.ވެދުން

The name is already taken The name is available. Register?

ސަނީީ

02 June 2019

ކޮބާތަ ގަދަބަސް ބުނެފަ؟ އެއޮތީ ސްޕަރސްއަށް ލިބިއްޖެއްޔާ ވާހަކަ. އަދިވެސް ލަންޑަނުގެ 3 ބާރުގެ ތެރެއިން ޔޫރަޕުގެ 2ވަނަ ފަންތީގެ މުބާރާތް ކާމިޔާބު ނުކުރެވި އޮތީވެސް ހަމައެކަނި އާރސެނަލަށް. ސްޕަރސް އާ ހަމަކުރެވޭނީ އަދި 2ޔޫރޮޕާ ނަގައިގެން. ޗެމްޕިއަންސް ލީގަށް ކޮލިފައި ނުވާ ޓީމެއް ކިހިނެއް ސްޕަރސް އާ ޗެލްސީގެ ލެވެލަށް އަންނާނީ؟

The name is already taken The name is available. Register?

ޑޮލަރޭ

02 June 2019

ކޮބާތަ އެގޮތަށް ކަލޭމެން ގަދަބަސް ބުނެގެން ހޯދި ޓްރެބްލް؟ ލޮލް

The name is already taken The name is available. Register?

ރަދީފް

02 June 2019

@ޑޮލަރޭ އަށް.ފަހުގެ ތާރީހެއްގަ 02 ސީޒަނެއްގަ (ޔޫރަޕްގަ) ޓްރެބްލް ހޯދި ހަމައެކަނި ކްލަބަކީ ކޮންކްލަބެއް ތޯ ވެސް ބަލާބަލަ. ވ.ވެދުން

The name is already taken The name is available. Register?

ރަށްދު

02 June 2019

އެހެންވީޔާ ހޭންޑްބޯޅަވާނީ ހުސްކީޕަރުތާ ދެންވާނީ ބޯޅަ ހޭންޑްތާ ވަރަށްސަޅި ފުޓްބޯޅަމެޗެއްގަ ޕެނަލްޓީއެއް ދޭންޖެހޭ ހާލަތްތަށް އަންނާނީ ބާސެލޯނާާ ކުޅޭއިރުތާދޯ އޭރިޔާތެރެއަށް ހުރަހެއްކުރާއިރު ދެއަތް ދަމާވާންކޮއްފަހުންނައިރު އޭރިޔާތެރެއިން އަތުގަޖެހި ބޯޅަބުލޮކް ވީމަވެސް ވަނީ ބޯޅަ ހޭންޑް ދޯ ސަޅި

The name is already taken The name is available. Register?

ސަމަންދަރު

02 June 2019

ބޯޅައަތުގައި ޖެހުމަކީ ޕެނަލްޓީއެއްދޭންޖެހޭ ކަމެއްނޫން! ހޭޑް ބޯޅައަކީ ބޯޅައިގައި ގަސްތުގައި އަތްލުމަށް ކިޔާއެއްޗެއް. ބޯޅަ އަތުގައި ޖެހިލާއިރަށް ހޭންޑްބޯޅައަކަށް ނުވާނެ.

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454