އާޖެންޓީނާގެ މާޓިނޭޒަށް ބާސެލޯނާގެ ބޮޑު ހުށަހެޅުމެއް

ބާސެލޯނާ (ޖުލައި 1) - އިންޓަ މިލާނަށް ކުޅެމުން އަންނަ އާޖެންޓީނާ ގައުމީ ޓީމުގެ ފޯވާޑް ލަޓާރޯ މާޓިނޭޒް ހޯދަން ބާސެލޯނާ އިން ބޮޑު ބިޑެއް ތައްޔާރުކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.


އުމުރުން 22 އަހަރުގެ މާޓިނޭޒް މީގެ އެއް އަހަރު ކުރިން އިންޓަ އަށް ބަދަލުވީ ފަސް އަހަރުގެ އެއްބަސްވުމެއް ދަށުންނެވެ. އާޖެންޓީނާގެ ރޭސިން ކްލަބަށް 22 މިލިއަން ޔޫރޯގެ ޓްރާންސްފާ ފީ އެއް ދެއްކުމަށް ފަހު އިންޓަ އިން ގެނައި މާޓިނޭޒް ވަނީ މިދިޔަ ސީޒަނުގައި އެ ޓީމަށް 35 މެޗުން ނުވަ ގޯލު ޖަހައި ދެ ލަނޑު ޖަހަން ފުރުސަތު ތަނަވަސްކޮށްދީފަ އެވެ.

ލުއިސް ސުއަރޭޒްގެ މަގާމަށް ޒުވާން ފޯވާޑެއް ހޯދަން ބާސެލޯނާ އިން މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނައިރު، އެ ކްލަބުން ބޭނުންވާ ކުޅުންތެރިއަކަށް ފާހަގަކުރެވުނީ މާޓިނޭޒް އެވެ. އިންޓަ އިން އަންނަނީ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ރޮމެލޫ ލުކާކޫ ހޯދަން މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. ލުކާކޫ އާއި އިތުރު ފޯވާޑެއް ގަންނަން ފަންޑް ހޯދުމުގެ ގޮތުން އިންޓަ އިން މާޓިނޭޒް ދޫކޮށްލާނެކަމަށް ބައެއް މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކުރެ އެވެ.

އިންޓަ އިން މާޓިނޭޒް ދޫކޮށްލަން 112 މިލިއަން ޔޫރޯ އަށް ޑިމާންޑްކުރާނެ ކަމަށް މީޑިއާތައް ރިޕޯޓްކުރެ އެވެ. ބާސެލޯނާގެ ވިސްނުން ހުރީ 30 މިލިއަން ޔޫރޯ ދައްކާގޮތަށް ލޯން އެއްބަސްވުމެއްގައި މާޓިނޭޒް ގެނައުމަށް ފަހު އެއްބަސްވުން ދާއިމީކުރާނަމަ އިތުރު 50 މިލިއަން ޔޫރޯ ދެއްކުމަށެވެ.

ކުރިން އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑާއި ރެއާލް މެޑްރިޑުން ވެސް ހޯދަން މަސައްކަތްކުރި މާޓިނޭޒް އަންނަނީ މި ފަހަރުގެ ކޮޕަ އެމެރިކާގައި ރަނގަޅު ކުޅުމެއް ދައްކަމުންނެވެ. އޭނާ ވަނީ އެންމެ ފަހުން އާޖެންޓީނާ ކުޅުނު ދެ މެޗުގައި ވެސް ލަނޑުޖަހައިފަ އެވެ.

އަންނަ ސީޒަނަށް ބާސެލޯނާގެ އެޓޭކަށް ގިނަ ބަދަލުތަކެއް ގެންނަން މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނައިރު، ބާސެލޯނާ އިން އެތުލެޓިކޯގެ އެންޓޮއިން ގްރީޒްމަން ގެންނަން އަންނަނީ މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ. އަދި ވަރަށް އަަވަހަށް އެ ޓީމަށް ސޮއިކުރާނެ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެ އެވެ. ޕީއެސްޖީ އަށް ކުޅޭ ބްރެޒިލްގެ ތަރި ނޭމާ ވެސް އަލުން ބާސެލޯނާ އަށް ކުޅެން ބޭނުންވާ ކަމަށް އެ ކްލަބްގެ ނައިބު ރައީސް ރައީސް ޖޯޑީ ކަޑޯނިއާ ވަނީ ވިދާޅުވެފަ އެވެ.