ޕީއެސްޖީން ރެއާލް ބަލިކުރިއިރު، ޔުވެންޓަސް އެއްވަރުވެއްޖެ

ޕެރިސް (ސެޕްޓެމްބަރު 19) - ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ރޭ ފްރާންސްގެ ޗެމްޕިއަން ޕީއެސްޖީން 3-0 އިން ރެއާލް މެޑްރިޑް ބަލިކުރިއިރު، ރަށުން ބޭރުގައި ޔުވެންޓަސް ކުޅުނު މެޗުން އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑާ 2-2 އިން އެއްވަރުވެއްޖެ އެވެ.


އަލުން ރެއާލް ކޯޗުކަމާ ހަވާލުވެ ޒިނެދިން ޒިދާން އެ ޓީމު ހަމަމަގަށް އަޅުވަން މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނައިރު، މިހާތަނަށް އެ ޓީމަށް އެންމެ ރަނގަޅު ކުޅުން ދައްކަން ވަނީ އުނދަގޫވެފަ އެވެ. ރޭގެ މެޗުގައި ޕީއެސްޖީން ވަނީ ރެއާލްގެ އެޓޭކް ހިފެހެއްޓުމުގައި ވެސް ރަނގަޅު ކުޅުމެއް ދައްކައިފަ އެވެ. ގަރެތު ބޭލް އާއި އެޑެން ހަޒާޑަށް ރޭގެ މެޗުގައި ތަފާތެއް ނުދެއްކުނެވެ. އެ ޓީމަށް މުޅި މެޗުގައި ގޯލަށް އަމާޒުކޮށް ޝޮޓެއް ހެދިފައެއް ނުވެ އެވެ.

ޕީއެސްޖީން ރޭގެ މެޗުގައި ޖެހި ތިން ގޯލުގެ ތެރެއިން ދެ ލަނޑު ޖެހީ އާޖެންޓިނާގެ ވިންގް އެންހެލް ޑި މާރިއާ އެވެ. އޭނާ އަކީ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ތާރީހުގައި ރެއާލާއި ބާސެލޯނާ ކޮޅަށް އެއް މެޗެއްގައި ދެ ލަނޑު ޖެހި ދެ ވަނަ ކުޅުންތެރިޔާ އެވެ. ރޭގެ މެޗުގައި ޕީއެސްޖީގެ ފަހު ލަނޑު ޖެހީ ފުލްބެކް ތޯމަސް މޮނިއޭ އެވެ.

މީގެ ކުރިން ރެއާލަށް ވެސް ކުޅުނު ޑި މާރިއާ ރޭގެ މެޗުގައި ދެއްކި ކުޅުމަށް ޕީއެސްޖީގެ ކޯޗު ތޯމަސް ޓުޗެލް ވެސް ވަނީ ތައުރީފް ކޮށްފަ އެވެ. އަދި މި ސީޒަނުގައި ޗެމްޕިއަންސް ލީގު މޮޅަކުން ފެށުމަކީ ކުރިއަށްދާން ލިބޭނެ ހިތްވަރެއް ކަމަށާއި މީގެ ބޭނުން އެންމެ ރަނގަޅަށް ހިފާނެ ކަމަށް ބުންޏެވެ.

ރެއާލުގެ ކޯޗު ޒިދާން ބުނީ ބަލިވުމުން އޭގެ ޒިންމާ ނަގާނީ މުޅި ޓީމު ކަމަށާއި ހަގީގަތަކީ މި މެޗުގައި ފެނުނު ކުޅުމަށް ބަލާއިރު މޮޅުވުން ހައްގީ ވެސް ޕީއެސްޖީ ކަމަށެވެ. އަދި ރެއާލުން ރަނގަޅުކުރަން ޖެހޭ ބައިވަރު ކަންތައް ފާހަގަވި ކަމަށް ޒިދާން ބުންޏެވެ.

އެތުލެޓިކޯ ދަނޑުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުގައި އެ ޓީމު ބަލިނުވެ ސަލާމަތްވީ ފަހު 20 މިނިޓް ތެރޭ ދެ ގޯލު ޖަހައިގެންނެވެ. ދެ ވަަނަ ހާފް ފަށައިގެން ހުއާން ކުއަޑްރާޑޯ އާއި ބްލައިސް މަޓުއިޑީގެ ދެ ލަނޑުން ޔުވެންޓަސް ކުރީގައި އޮއްވައި އެތުލެޓިކޯގެ ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖެހީ ސްޓެފަން ސަވިޗް އެވެ. އަދި މެޗުގެ އިތުރު ވަގުތުގައި އެ ޓީމަށް އެއްވަރުކޮށްދިނީ ހެކްޓަ ހެރޭރާ އެވެ.

ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ރޭ ކުޅުނު ފާހަގަކޮށްލެވޭ އެހެން މެޗުތަކުގެ ނަތީޖާ އަށް ބަލާއިރު ބަޔާން މިއުނިކް ވަނީ 3-0 އިން ރެޑްސްޓާ ބެލްގްރޭޑް ބަލިކޮށްފަ އެވެ. މެންޗެސްޓާ ސިޓީން 3-0 އިން ޝަހުތަރު ޑޮނެސްކުގެ މައްޗަށް ކުރިހޯދިއިރު، އޮލިމްޕިއާކޯސްއާ ޓޮޓެންހަމް ބައްދަލުކުރި މެޗު ނިމުނީ 2-2 އިން އެއްވަރުވެގެންނެވެ.