ސުއަރޭޒްގެ މޮޅު ގޯލާ އެކު ބާސެލޯނާ ދެ ވަނަ އަށް

ބާސެލޯނާ (އޮކްޓޫބަރު 7) - ލުއިސް ސުއަރޭޒް އޯވަހެޑް ކިކަކުން ޖެހި މޮޅު ގޯލާ އެކު 4-0 އިން ސެވިއްޔާ ބަލިކޮށް އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ބާސެލޯނާ ސްޕެނިޝް ލީގުގެ ދެ ވަނަ އަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.


ބައިނަލްއަގުވާމީ މެޗުތަކަށް ލީގު މެދުކަނޑާލާއިރު ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި އޮތީ އަށް މެޗުން 18 ޕޮއިންޓާ އެކު ރެއާލް މެޑްރިޑް އެވެ. ބާސެލޯނާ ދެ ވަނައިގައި އޮތީ އަށް މެޗުން 16 ޕޮއިންޓް ހޯދައިގެންނެވެ. އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑް ތިން ވަނައިގައި އޮތްއިރު، ރޭ ކުޅުނު މެޗުން ވަނީ ރެއާލް ވަަލޮޑޮލިޑާ ލަނޑެއް ނުޖެހި 0-0 އިން އެއްވަރުވެފަ އެވެ. އެތުލެޓިކޯ އަށް އަށް މެޗުން ލިބިފައިވަނީ 15 ޕޮއިންޓެވެ.

މެޗު ފަށައިގެން 27 ވަނަ މިނިޓްގައި ސުއަރޭޒް އޯވަހެޑް ކިކަކުން ލަނޑު ޖެހީ ސެމޭޑޯ ނަގައިދިން ހުރަހަކުންނެވެ. މިދިޔަ ހަފްތާގައި ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި އިންޓަ މިލާން ކޮޅަށް ދެ ގޯލު ޖެހި ސުއަރޭޒް ފަހަކަށް އައިސް ހުރީ ރަނގަޅު ފޯމެއްގަ އެވެ. ފުރަތަމަ ހާފް ނިމުމުގެ ކުރިން ބާސެލޯނާގެ އަނެއް ދެ ގޯލު ޖެހީ އާޓޫރޯ ވިޑާލް އާއި އޮސްމާން ޑެމްބެލޭ އެވެ.

ބާސެލޯނާގެ ފަހު ގޯލު ޖެހީ ދެ ވަނަ ހާފުގައި ޓީމުގެ ކެޕްޓަން ލިއޮަނަލް މެސީ އެވެ. ސީޒަނުގައި މެސީ ކާމިޔާބުކުރި ފުރަތަމަ ގޯލު ޖެހީ ހިލޭޖެހުމަކުންނެވެ. ބާސެލޯނާ އިން މި މެޗު ނިންމާލީ ނުވަ ކުޅުންތެރިންނާ އެކު އެވެ. އެއީ މެޗުގެ 87 ވަނަ މިނިޓްގައި އެ ޓީމުގެ ރޮނާލްޑް އަރައުހޯ އާއި ޑެމްބެލޭ އަށް ރަތް ކާޑު ދެއްކުމުންނެވެ. އަރައުހޯ އަށް ރަތް ކާޑު ދެއްކީ ސެވިއްޔާގެ ހަވިއޭ ހެނާންޑޭޒަށް ފައުލުކުރުމުންނެވެ. އަދި ޑެމްބެލޭ އަށް ދެ ވަނަ ރީނދޫ ކާޑާ އެކު ރަތެއް ދެއްކީ ރެފްރީގެ ނިންމުމާ މެދު މާ ބޮޑަށް ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކުރުމުންނެވެ.

މެޗަށް ފަހު ބާސެލޯނާގެ ކޯޗު އާނެސްޓޯ ވަލްވޭޑޭ ބުނީ މި ވަގުތު ހާލަތު އޮތްގޮތުން މިއީ ބާސެލޯނާ އަށް ވަރަށް މުހިއްމު މޮޅެއް ކަމަށާއި ސީޒަންގެ ފެށުން އެންމެ ރަނގަޅަށް ނުދިއުމުން ހަމަޔަކަށް އެޅެން ވީހާވެސް ގިނަ މެޗުތަކަކުން މޮޅުވުން މުހިއްމު ކަމަށެވެ.